9.2 Optioner

Optionskontrakt är ett annat derivatinstrument som används inom den dagliga börshandeln. Också i fråga om optioner är det viktigt att komma ihåg, att de optioner som säljs/köps ska motsvara den spannmålsmängd som aktören har.

Optionshandel kan gå till på fyra olika sätt: Som exempel använder vi dagens futurpris på vete 200 dollar och som strike-level för optionen för denna futur 210 dollar och premiepris 10 dollar.

Köp av köpoption. Optionens köpare betalar 10 dollar för rätten att köpa vetefuturen till priset 210 dollar vid ett bestämt datum i framtiden. När priset stiger över 210 dollar finns det inget tak för den förväntade avkastningen.

Försäljning av köpoption. Optionens säljare säljer rätten att köpa vetefuturen till priset 210 dollar vid ett bestämt datum i framtiden och får som ersättning 10 dollar. När priset stiger över 210 dollar är risken för optionens säljare obegränsad.

Köp av säljoption: Optionens köpare betalar 10 dollar för rätten att sälja vetefuturen för priset 210 dollar vid ett bestämt datum i framtiden. När priset sjunker under 210 dollar finns det inget tak för den förväntade avkastningen.

Försäljning av säljoption: Optionens säljare säljer rätten att sälja vetefuturen för priset 210 dollar vid ett bestämt datum i framtiden och får som ersättning 10 dollar. När sjunker under över 210 dollar är säljarens risk obegränsad.

Sammanfattningsvis kan den som köper en option inte förlora mera än den premie han betalat. Optionens säljare får som ersättningen en premie, men utsätter sig samtidigt för en i teorin obegränsad risk. På börsen pågår en ständig handel med både köp- och säljoptioner med olika prisnivåer (strike-level).