4.1 Handelsavtal

Ett handelsavtal är ett avtal som gäller handel med spannmål. I ett bra handelsavtal specificeras produktens kvalitet, mängd, leveransvillkor, leveranspris och andra specialvillkor. I avtalet ingår också eventuella specialvillkor gällande produktionen, ifall sådana finns (t.ex. användning av växtskyddsmedel, lagring etc.).

Enligt den nya lagstiftningen ska ett handelsavtal vara skriftligt, om inte säljaren uttryckligen och skriftligt uppger att han inte kräver detta. Skriftliga avtal kan uppgöras elektroniskt och i flera olika skeden, se närmare i avsnitt 4.3.