7.3 Kvalitetsrisk – man kan inte leverera den överenskomna kvaliteten

För de olika spannmålsslagen har fastställts olika kvalitetskriterier enligt varans användningsändamål, som till exempel för kvarn- och fodervete och malt- och foderkorn. Köparen fastställer kvalitetskriterierna enligt skördens användningsändamål.

Redan innan man sår är det bra att veta vilken kvalitet man vill uppnå, och välja sorter och odlingsåtgärder under sommaren enligt det. Kvalitetskraven måste beaktas också innan odlings- eller spannmålshandelsavtalet undertecknas. Skördens kvalitet påverkas av odlingsåtgärderna under sommaren, men också av väderförhållandena. Också med tanke på kvalitetsrisken ska de överenskomna mängderna vara på en sådan nivå, att kvantiteterna och den överenskomna kvaliteten normalt uppnås med de planerade odlingsåtgärderna. En möjlighet att undvika kvalitetsrisken är att, om möjligt, ingå ett kontrakt som gäller både t.ex. kvarnvete och fodervete, och i kontraktet fastställa ett pris för båda kvaliteterna.