6.2 Odlarandelslag

I Finland fungerar odlarandelslagen främst som förmedlare av spannmål. Ett andelslag kan också köpa spannmål av sina medlemmar och sälja den vidare. Andelslagen kan sälja spannmål som medlemmarna har i sina lager eller sälja deras kommande skörd. Det är då fråga om terminhandel.  De odlarägda andelslagen har som mål att stärka odlarnas förhandlingsposition på spannmålsmarknaden.