7.1 Prisrisk – betydande på en marknad med snabba förändringar

Variationerna på spannmålsmarknaden innebär risker för alla parter i spannmålskedjan. I en situation då marknaden är i balans är det svårt att förutse när förändringarna kommer att ske och vilka prisfluktuationer de leder till. Prisvariationerna kan vara stora också inom ett kort tidsspann, och priset stiger vanligen långsammare än det sjunker. Ett brant prisfall kan bero på en drastisk ökning av utbudet, när många producenter vill sälja samtidigt. När köparnas behov av att köpa blir tillfredsställt minskar efterfrågan, varefter priset blir föremål för ett sänkningstryck. Det är inte heller riskfritt att vänta och försöka få ut det bästa priset i ett läge när priserna stiger, eftersom situationen kan ändras snabbt.

Man kan minska prisrisken genom att aktivt följa med marknaden och planera försäljningen. Fortsätt att följa med marknaden också när priserna går nedåt, fast du inte just då har intresse av att sälja. Det lönar sig att följa med prisutsikterna för det kommande regleringsåret redan när du beslutar vad som ska sås. Man kan också minska riskerna i samband med prissvängningarna genom att utnyttja de alternativ som finns för att fixera priset och skydda sig mot prisrisker. Närmare om dessa i kapitel 4. Att känna till gårdens produktionskostnader är en nyckelfaktor när det gäller att bestämma, vilken prisnivå som är tillräcklig i förhållande till kostnaderna.