Puimurin säädöt

Tämän kappaleen teksti ja kuva kokonaisuudessaan: Öljykasvinviljelijän opas (julkaisijat MTK ja Öljynpuristamoyhdistys)

Puimurin säädöt rypsille ja rapsille

Kuva: puimurin säädöt ja puintitappiot. Nuolet osoittavat niitä puimurin kohtia, jotka on säädettävä rypsin puintia varten erikseen tai joiden kohdalla merkittävimmät puintitappiot tapahtuvat

Puintitappioiden aiheuttaja ja säätöjen korjaukset on selvitettävä ja tehtävä seuraavassa järjestyksessä:

1. Leikkuukoneiston säätö

Ennen puinnin aloittamista on syöttöruuvi nostettava ylemmäksi, jotta jäykkävartiset rypsi ja rapsi siirtyisivät tasaisesti siemeniä roiskimatta syöttökuljettimelle. Sopiva pöydän ja syöttöruuvin välys on 20 – 40 mm. Jakolaitteet rajaavat leikatun ja leikkaamattoman kasvuston. Ne eivät saa liikutella kasvustoa tarpeettomasti. Sekaisessa ja lakoutuneessa kasvustossa on usein edullista säätää jakolaitteen kärki reilusti koholle, jolloin varsiosa painaa kevyesti kasvustoa alas. Herkästi varisevan rapsin puinnissa on erityisen tärkeää säätää jakolaite siten, ettei pöydän kulma aiheuta tarpeetonta varisemista.

Kaatokelan kehänopeus on säädettävä likipitäen samaksi kuin puimurin ajonopeus. Kaatokela on pidettävä mahdollisimman lähellä syöttöruuvia, jotta siemenet eivät varise maahan vaan leikkuupöydälle. Kaatokelan piikit säädetään osoittamaan lievästi ajo-suuntaan. Väärät kaatokelan asetukset aiheuttavat puintitappioita jo ennen kasvien siirtymistä leikkuupöydälle.

2. Puintikoneiston säätö

Ennen puinnin aloittamista säädetään puintiväli huomattavasti suuremmaksi kuin viljojen puinnissa. Lisäksi puintikelan kierroslukua vähennetään. Tuleentuneessa kasvustossa siemenet irtoavat herkästi. Liian ankaraa irtipuintia on syytä välttää, koska se aiheuttaa siementen rikkoutumista, vihreiden siementen tarpeetonta irtipuintia ja ruumenmäärän lisääntymistä varsiston silppuuntuessa. Irtipuinnin tehokkuutta kannattaa aluksi tarkkailla kohlimilla kulkevasta varsimassasta. Jos tuleentuneita lituja on jäänyt puimatta, täytyy puintiväliä pienentää tai kelan kierroslukua lisätä.

3. Puhdistuskoneiston säätö

Puhaltimen ilmamäärä ja seulojen välys säädetään kuivissa oloissa hieman pienemmäksi kuin viljoilla. Mikäli kasvusto on kosteahkoa, pitää ilmamäärää lisätä. Viljaseulaksi suositellaan kiinteää 4 – 8 mm seulaa. Varsinkin lidunpalat vähenevät huomattavasti puidussa tavarassa, kun käytetään kiinteää seulaa. Puinnin aikana on tarkkailtava viettopinnan ja seulaston puhtautta. Tarkkailua on tehtävä erityisesti, jos pihatähtimö on kasvanut kasvuston läpi. Silloin seulasto ja viettopinta tukkeutuvat helposti ja ne on  aika ajoin puhdistettava.. Silinneen viettopinnan erottelukyky on heikko ja puintitappiot lisääntyvät tällöin seulastossa.

4. Varsimassan käsittely

Silppurin tulee olla hyvässä kunnossa, koska öljykasvien varsimassa siirtyy huonosti kohlimilta silppuriin. Ennen puinnin aloittamista onhälytystorven toiminta tarkistettava painamalla kohlimien yllä oleva anturi hälytysasentoon. Silppurin toiminnan varmistamiseksi on yleensä syytä tehdä jokin seuraavista toimenpiteistä silppurimerkistä riippuen: lasketaan vastaterät ala-asentoon, vähennetään vastaterien määrää tai poistetaan vastaterät kokonaan.