Halla ja lämpöstressi

HALLAN JA LÄMPÖSTRESSIN JA KUIVUUDEN VAIKUTUS KASVUSTOJEN KEHITTYMISEEN

Halla

Yleistäen voidaan sanoa, että rypsi ja rapsi eivät ole kovin arkoja hallalle. Taimivaiheessa molemmat lajit sietävät muutaman asteen hallaa, varsinkin jos halla tulee viileän jakson päätteeksi. Rypsi ja rapsi ovat arimmillaan pakkastuhoille kukintavaiheessa, jolloin halla voi saada aikaan suuriakin sadonmenetyksiä palelluttamalla kukkanuppuja Myös myöhemmin syyskesällä (lituvaiheessa) esiintyessään halla voi saada aikaan sadonmenetyksiä, jotka voivat syntyä jo muutaman asteen pakkasessa. Tässä kasvuvaiheessa halla vaikuttaa suoraan siemenen laatuun, koska se pysäyttää siemenessä lehtivihreän hajoamisen, minkä vuoksi siemenen lehtivihreäpitoisuus voi jäädä korkeaksi (alentaa käyttölaatua). Myös siemenen itävyys kärsii syksyn pakkasista.

Tekstin lähde: Öljykasvinviljelijän opas, julkaisija MTK ja Öljynpuristamoyhdistys

Lämpöstressi ja samanaikainen kuivuus

Kanadalaisten tutkimusten mukaan rypsi ja rapsi voivat kärsiä lämpöstressistä, kun lämpötila nousee yli +27 °C kasvin nuppuvaiheen tai kukinnan aikana. Kasvit ovat arimpia lämpöstressille aikaisessa kukintavaiheessa. Lämpöstressiä lisää samanaikainen kuivuus. Lämpöstressi vähentää muodostuvien kukkien lukumäärää. Rypsillä etenkin on todettu pääverson kukintojen ja litujen lukumäärän vähentyvän lämpötilan noustessa. Kukinnan aikainen lämpöstressi pienentää siemenen kokoa ensisijaisesti, mutta voi vähentää myös siementen lukumäärää lidussa.

Suomessa arveltiin lämpöstressin aiheuttaneen sadonvähennyksiä etenkin rapsilla kesällä 2010, jolloin heinäkuun alussa rapsin kukinta-aikaan lämpötilat nousivat jopa yli +30 °C ja samalla oli erittäin kuivaa.  Tuolloin rapsissa havaittiin lituihin itäneitä siemeniä. Rapsin kukinta loppui paikoin hyvin nopeasti, mutta alkoi uudelleen sadonkorjuu vaiheessa.