Lannoitus

Öljykasvien kalkitusta ja lannoitusta käsiteltiin jo täällä. Syysöljykasvit on kylvettävä heinä-elokuun vaihteessa, jotta taimet kehittyvät riittävän suuriksi. Ne vaativat monipuolisen ja reilun syyslannoituksen, koska kasvukausi kylvövuotena on pitkä. Oikea lannoitus nopeuttaa kehitystä ja valmistaa kasvia ankaran talven varalle. Fosfori ja kalium auttavat talvehtimisessa ja riittävä typpi kasvattaa taimikokoa. 

Kylvölannoitus

Oikea lannoite valitaan kasvin fosforitarpeen mukaan. Ympäristökorvaus rajoittaa typpimäärän 50 kg/ha, siten on valittava runsasfosforinen lannoite, jossa on myös kaliumia, rikkiä ja booria, jotta syysöljykasvi saa siitä riittävän lannoituksen talven varalle. Jos tila ei ole sitoutunut ympäristökorvaukseen, kannattaa syksyn typpimäärää lisätä.

Ruotsissa missä syysöljykasveja viljellään huomattavasti enemmän kuin meillä, suositellaan syksyllä viljan jälkeen 70 kg typpilannoitusta. Kokeissa on todettu, että suuremmalla syksyn typpilannoituksella voidaan pienentää kevätlannoituksen määrää niin, että kokonaistyppimäärä pienenee.

Kevätlannoitus

Kevätlannoitus tehdään aikaisin keväällä typpi-rikki lannoitteella. Öljykasvien typpi-rikkisuhteen tulee olla lannoituksessa 5:1. Kevään ensimmäiseen lannoitukseen voi käyttää myös moniravinteisia lannoitteita, jos fosforilannoitusta on mahdollisuus lisätä. Öljyn tuottaminen vaatii paljon fosforia (energiaa). Starttifosforin käytöstä on havaittu olevan hyötyä syysöljykasveille. 

Kevyillä mailla voi olla tarpeen käyttää NK-lannoitetta kaliumin riittävyyden varmistamiseksi. Syysöljykasvien kevätlannoituksen voi myös jakaa, mutta kasvu on keväällä nopeaa ja pitää olla tarkkana ettei myöhästy, sillä kasvusto kasvaa nopeasti pitkäksi.

Lehtilannoitus kasvukaudella turvaa terveen kasvun ja suuren sadon. Lehtilannoituksesta öljykasvit saavat tarvitsemansa hivenravinteet, myös molybdeenin. Jos syysöljykasveille käytetään nestemäistä typpilannoitusta, seokseen on hyvä lisätä rikkiä ja booria kukinnan varmistamiseksi sekä yhteyttämisen tehostamiseksi magnesiumia. 

Nitraattiasetuksen yläraja syysöljykasveilla on kivennäismailla 200 kg typpeä ja eloperäisillä mailla 160 kg/ha vuodessa.