Kasvinsuojelu, syysrypsi- ja rapsi

Syysrypsin ja -rapsin kasvinsuojelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota rikkakasvien ja kasvitautien torjuntaan. Aikaisessa taimivaiheessa syksyllä tuholaisista ei juuri ole etanoita lukuun ottamatta haittaa. Keväällä syysöljykasveilla ei ole kirppaongelmia. Rapsikuoriaisongelmia on edelleen vähemmän kuin kevätöljykasveilla, mutta rapsikuoriaiskannat ovat kuitenkin runsastumaan päin ja kuoriaiset alkavat esiintymään kasvustoissa varhain usein jo heti toukokuun puolivälissä, jolloin ne näyttäisivät lentävän syysöljykasveille yhä aikaisemmin jo ennen kukinnan alkua. Rapsikuoriaisten tarkkailu ja torjunta torjuntakynnyksen ylittyessä onkin siis tarpeen. Kaalikoiongelmat ovat syysöljykasveilla jonkin verran vähäisemmät kuin kevätöljykasveilla.  

Rikkakasvien torjunta

Rikkakasvien torjunta jo syksyllä on eduksi, koska silloin rikkakasvit ovat pieniä ja tuhoutuvat helpommin kuin vasta keväällä torjuttaessa. Rikkakasvit ja jääntivilja voivat aiheuttaa syysöljykasveille myös talvehtimisohjelmia: ne lisäävät kasvien keskinäistä kilpailua, minkä takia kasvit kasvavat liikaa pituutta ja altistuvat talvituhoille.

Syksyllä leveälehtisten rikkakasvien torjunta voidaan tehdä metatsakloria tai metatsakloria ja kvinmerakkia sisältävillä valmisteilla. Lisäksi parina viime vuonna syysöljykasvien syyskäsittelyyn on hyväksytty klomatsoni- ja klopyralidi + halauksifeeni-metyyli -valmisteet. Mikäli syysrypsi tai -rapsi kylvetään heti viljan jälkeen, voidaan jääntivilja torjua tehokkaasti lohkolta esim. puinnin jälkeisellä kynnöllä tai glyfosaattiruiskutuksella. On myös mahdollista, että talvi tuhoaa osan jääntiviljasta. Mikäli syysöljykasvit kylvetään nurmen jälkeen, kannattaa nurmi lopettaa glyfosaattikäsittelyllä.

Rikkakasvien torjunta on mahdollista myös keväällä joillakin valmisteilla, tarkemmat tiedot valmisteiden käytöstä löydät käyttöohjeista. Keväällä valmisteiden teho voi kuitenkin jäädä heikoksi, koska talvehtineet rikkakasvit ovat silloin jo melko suuria.

Taulukko 1. Huomioi esikasvilla käytetyt kasvinsuojeluaineet, kun seuraavan kerran viljelet öljykasveja. Lähde: Viljelijän Avena Berner 2021.

Huomioi esikasvilla käytetyt kasvinsuojeluaineet, kun seuraavan kerran viljelet öljykasveja

Kasvitautien torjunta

Syysrapsille suositellaan kuivamädän torjuntaan syysruiskutusta metkonatsolia tai tebukontsolia sisältävillä valmisteilla. Syksyinen ruiskutus noin nelilehtiasteella edistää myös kasvupisteen pysymistä maan pinnan läheisyydessä. Kasvupisteen pysyminen maan pinnan läheisyydessä edistää talvehtimista ja vähentää pakkasvaurioita.

Syysöljykasveilla pahkahomeen esiintymisriski on usein kevätöljykasveja pienempi. Torjunta tulee tehdä tarpeen mukaan vastaavilla valmisteilla kuin kevätöljykasveilla. Möhöjuuren torjumisen vuoksi öljykasveja ei tule viljellä samalla lohkolla useammin kuin 5. vuoden välein. 

Tuhoeläinten hallinta

Kirpoista ei yleensä ole haittaa syysöljykasvien taimettumisvaiheessa. Sen sijaan etenkin etanat voivat vikuuttaa pahoin taimettuvia syysöljykasveja. Myös rapsipistiäisen ja kaalikoin toukista voi olla joskus haittaa. Erityisesti etanat voivat aiheuttaa syksyllä merkittäviäkin vioituksia, kun ne syövät syysöljykasvien taimia. Nurmenjälkeistä suorakylvöä ei suositella etanariskin takia. Myös kokkareinen maanpinta houkuttelee etanoita. Etanatilannetta voi tarkkailla asettamalla maan pinnalle laudan, märän säkin tms. alle vähän lesettä ja tarkistamalla aamuisin ansassa esiintyvien etanoiden lukumäärän. Etanoiden kemialliseen torjuntaan voi käyttää rautafosfaatti-valmistetta. Syysmuotoisten kasvien kylvöä on syytä välttää lohkoilla, joilla etanoita esiintyy runsaasti. Kyntö vähentää tehokkaasti etanoita.

Peurat, kauriit ja jänikset voivat joskus aiheuttaa ongelmia syysöljykasvien taimille ennen lumen tuloa. Eläinten karkottamiseen voi käyttää mm. lippusiimoja eläinten kulkureiteillä.

Satovuoden keväällä rapsikuoriaisia tulee tarkkailla ajoissa, koska syysrapsin nuput muodostuvat jo toukokuussa. Mahdollinen torjunta tehdään vasta torjuntakynnyksen ylityttyä. Syysöljykasvien torjuntakynnykset ovat korkeammat kuin kevätöljykasveilla: aikaisessa nuppuvaiheessa on 2-3 kuoriaista/kasvi ja myöhäisessä nuppuvaiheessa ja lähellä kukinnan alkua 5-6 kuoriaista/kasvi. Myöhemmin kasvukaudella rapsikärsäkkään, litusääsken ja kaalikoin esiintymistä tulee myös seurata ja tehdä torjuntaa tarvittaessa.

Vihreät valmistuvat lidut houkuttelevat joskus lintuparvia, jotka voivat tehdä pahaa tuhoa kasvustoissa. Lintuparvet voivat siirtyä syysrypsiltä syysrapsille ja sieltä edelleen kevätöljykasveille, jos alueella on esiintynyt lintuongelmaa. Lintuparvi nokkii lidut auki, jolloin siemensato varisee ennen aikaisesti peltoon. Haukkaleijoja voi kokeilla lintujen karkotukseen, mutta tehokkainta voi olla pitää taukoa öljykasvien viljelyssä, jotta lintuparven kokoa saadaan pienennettyä. 

 Lisää rypsin ja rapsin kasvinsuojelusta tämän oppaan kevät rypsin- ja rapsin kasvisuojeluluvussa.