– Populaatio-, hybridi-, synteettinen vai komposiittihybridilajike?

Vapaasti pölyttyvät populaatiorypsi- ja rapsilajikkeet

Vapaasti pölyttyvät populaatiorypsi- ja rapsilajikkeet ovat laajasti ja pisimpään Suomessa viljeltyjä öljykasvilajiketyyppejä. Nämä lajikkeet ovat siementuotantolinjoja, jotka on jalostettu risteyttämällä sopivia yksilöitä keskenään ja joita lisäämällä saadaan uutta kylvösiementä. Lajikkeen kasvuston tulee ominaisuuksiltaan olla yhtenäisiä, pysyviä ja muista lajikkeista erottuvia. Vuonna 2017 suurin osa Suomen rypsilajikkeista on populaatiolajikkeita. Vapaasti pölyttyviä rapsilajikkeita on Suomen markkinoilla myös useita.

Hybridilajikkeet

Hybridilajike tuotetaan huolella valitun äiti- ja isälinjan avulla. Hybridilajikkeen elinvoima ja korkea satopotentiaali perustuvat ns. heteroosi-ilmiöön, mikä saadaan aikaan yhdistämällä perimältään mahdollisimman erilaisia ja tarkasti valikoituja vanhemmaislinjoja uudeksi lajikkeeksi. Lajikkeen äitilinja on koirassteriili eli se ei kykene tuottamaan elinkykyistä siitepölyä. Hybridisiemen syntyy, kun koirassteriilin äitilinjan viereen kylvetään siitepölyä normaalisti tuottava isälinja. Hybridilajikkeen isälinjassa on siitepölytuotannon palauttava geeni, minkä avulla äitilinjasta korjatusta siemensadosta kasvaa normaalisti siitepölyä ja satoa tuottava kasvusto.

Viljelijän tuottama hybridilajikkeen siemensato ei kuitenkaan enää kelpaa kylvösiemeneksi, sillä hybridien jalostusmenetelmästä ja ominaisuuksista johtuen satotaso laskee olennaisesti seuraavassa sukupolvessa. Hybridilajikkeen siementuotantokustannukset ovat tavallista vapaasti pölyttyvää lajiketta korkeammat. Hybridilajikkeen kylvömäärä on kuitenkin alhaisempi, mikä osaltaan alentaa kylvösiemenkustannuksia. Vuonna 2017 markkinoilla on useita hybridikevätrapsilajikkeita. Kevätrypsistä ei ole saatavilla hybridilajikkeita.

Synteettiset lajikkeet

Synteettinen lajike syntyy yhdistämällä kaksi tai useampi erillään lisättävä siementuotantolinja siemenseokseksi, josta edelleen tuotetaan synteettisen lajikkeen kylvösiemen. Synteettiseen lajikkeeseen valitaan perimältään erilaiset, hyvät agronomiset ominaisuudet omaavat ja ulkoasultaan riittävän yhtenäiset vanhemmat. Sadontuottokykyä lisäävä heteroosi syntyy eri siementuotantolinjojen välisen risteytymisen tuloksena. Synteettisiä lajikkeita pidetään populaatio- ja hybridilajikkeiden välimuotona. Ensimmäinen synteettinen rypsilajike on tullut Suomen lajikeluetteloon vuonna 2016.

Komposiittihybridilajikkeet

Komposiittihybridi muodostuu kylvösiemenseoksesta, jossa osa on koirassteriiliä hybridiä ja osa on normaalisti siitepölyä tuottavaa populaatiolinjaa. Komposiittihybridejä hyödynnetään rypsillä, sillä rypsiltä puuttuu vielä isälinjasta siitepölytuotannon palauttava geeni, joka mahdollistaisi hybridilajikkeen tuotannon. Suomen markkinoilla ei vuonna 2017 ole yhtään komposiittihybridilajiketta.