Miten viljelen kevätrypsiä ja -rapsia?

Rypsi ja rapsi ovat vakiinnuttaneet paikkansa suomalaisessa viljelykierrossa. Ne sopivatkin hyvin välikasveiksi katkaisemaan viljojen viljelyä samalla lohkolla. Viljelytoimet ovat kasvukaudella pitkälti samoja rypsi- ja rapsipelloilla kuin viljapelloillakin. Keväällä on tärkeää huolehtia huolellisesta kylvöstä ja riittävästä lannoituksesta ja kasvukaudella rikkakasvien ja kasvitautien torjunnasta. Kasvuston tuleennuttua on vuorossa sadon puinti ja kuivaus. Rypsin ja rapsin viljely vaatii kasvukauden mittaan erityistä huolellisuutta. Toisin kuin viljoilla joudutaan kasvukaudella usein torjumaan myös tuholaisia, kirppoja ja rapsikuoriaisia. Näiden esiintymisen tarkkailu on erittäin tärkeää. 

Rypsin ja rapsin viljelyn suunnittelu lähtee lohkovalinnasta ja jo tässä yhteydessä on syytä huomioida, että rypsi ja rapsi eivät sovellu kaikille lohkoille. Maan rakenteen ja pH:n on oltava kunnossa. Lohkovalinnan jälkeen tulee ratkaista viljelläkö rypsiä vai rapsia ja minkä lajikkeen valitsee. Rypsin ja rapsin välisen valinnan suhteen tulee huomioida tilan sijainti ja rapsin pidempi kasvuaikavaatimus

Tulevissa osioissa käydään tarkemmin läpi rypsin ja rapsin viljelytekniikkaan keskittyviä asioita. Ensin käsitellään kevätrypsin ja -rapsin viljelyyn liittyviä asioita  ja sen jälkeen syysrypsin ja -rapsin viljelyä.