Kevätrypsin ja -rapsin lajikevalikoima

Öljynpuristamoiden viljelysopimusehdoissa edellytetään, että kylvösiemenenä käytetään virallisesti tarkastettua, sertifioitua, kansallisella lajikelistalla olevaa tai muuta ostajan erikseen kirjallisesti hyväksymää lajiketta. Suomen kansalliselle lajikelistalle hyväksyttyjen lajikkeiden viljelyarvo suhteessa muihin lajikkeisiin on tutkittu Suomessa, mutta myös EU:n listalla olevia lajikkeita voi meillä viljellä. Suomen markkinoilla oleviin kevät- ja syysmuotoisten rypsien ja rapsien lajikkeisiin kannattaa tutustua esimerkiksi siemenkauppiaiden nettisivuilla ja olemalla yhteydessä siemenkauppojen asiantuntijoihin. Tässä oppaassa luetellaan vain Suomen kansallisella lajikelistalla (2022) olevat lajikkeet ja kaikki Suomen markkinoilla olevat ja ostajien hyväksymät lajikkeet eivät siis löydy tämän oppaan taulukoista.  

Rypsi- ja rapsilajikkeet ovat perinteisesti olleet vapaapölytteisiä populaatiolajikkeita. Nykyisin useimmat ulkomaiset rapsilajikkeet ovat F1-hybridejä, joiden siementuotannossa tarkoin valitut vanhemmaislinjat kasvatetaan erikseen ja risteytetään sitten keskenään. Siemenet on aina tuotettava näin eikä sadosta kerätty siemen kelpaa kylvösiemeneksi, sillä siinä tapahtuu geenien uudelleen järjestymistä ja jälkeläistöstä tulee epäyhtenäinen. Suomessa hybridilajikkkeita ei tuoteta, vaan uutuudetkin ovat populaatiolajikkeita, joiden siemenet tuotetaan Suomessa. 

Viime vuosina markkinoille tulleet suomalaiset rypsilajikkeet ovat synteettisiä hybridejä tai lyhyesti sanottuna synteettisiä lajikkeita. Ihan puhdasoppisia F1-hybridejä ne eivät ole, mutta myös niihin on saatu mukaan hybridielinvoimaa (heteroosia) käyttämällä siementuotannossa kahta eri linjaa. Niilläkään uusi sukupolvi ei ole kylvösiemenen kaltainen. 

Niin rapseista kuin rypseistäkin on saatavilla Clearfield-menetelmään sopivia CL-lajikkeita, jotka tunnistaa nimeen sisältyvästä CL-lyhenteestä. Clearfield-menetelmässä rikkakasvit torjutaan erityisillä herbisideillä, jonka nämä lajikkeet kestävät. Näitä herbisidejä ei saa käyttää muille lajikkeille, koska ne kuolisivat käsittelyyn. 

Suomen kansallisella lajikelistalla vuonna 2022 olevat rypsi- ja rapsilajikkeet on lueteltu alla olevissa taulukoissa. Huom. Poikkeuksena kevätrapsitaulukossa myös Lakritz-lajike, joka ei ole vielä vuoden 2022 Suomen lajikelistalla. Lajike on kuitenkin ollut virallisissa lajikekokeissa Suomessa ja löytyy EU:n yhteiseltä lajikelistalta. Taulukoissa ei ole lajikkeita, joiden markkinointi päättyy 2022-2024 ja omistaja on poistanut lajikkeen lajikeluettelosta. Ajantasaiseen Ruokaviraston lajikeluetteloon voit tutustua täältä. Tarkemmat lajikekuvaukset on mahdollista lukea lajikkeen edustajan/edustajien ja/ tai jalostajan kotisivuilta.  Lajikevalinnassa apuna toimivat Luken viralliset lajikekokeet, joiden tulokset löydät täältä.

Taulukko 1. Kevätrypsilajikkeet aakkosjärjestyksessä CL=Clearfied lajike, S=synteettinen lajike. 

Taulukko 2. Suomen lajikelistalla olevat kevätrapsilajikkeet. H = hybridilajike, CL=Clearfied lajike

Rypsiä vai rapsia?

Markkinoilla olevilla kevätrypsilajikkeilla tuleentumiseen vaaditaan noin 1000 asteen lämpösumma, eikä rypsilajikkeilla ole juurikaan lajikkeiden välisiä kasvuaikaeroja. Käytännössä rypsin viljelyalue ulottuu viljelyvyöhykkeille I-III.

Kevätrapsilajikkeet sen sijaan vaativat tuleentuakseen noin 1100–1200 asteen lämpösumman, mikä rajaa niiden viljelyn viljelyvyöhykkeelle I sekä vyöhykkeen II suotuisiin osiin.  Markkinoilla olevien kevätrapsilajikkeiden välillä on suurempia kasvuaikaeroja kuin rypsilajikkeilla, mikä viljelijän on hyvä huomioida lajiketta valitessa. Mikäli rapsi ei ehdi täysin tuleentua ennen puintia, sen siemeniin jää paljon lehtivihreää. Korkea lehtivihreäpitoisuus alentaa sadosta saatavaa hintaa. Tarkemmat tiedot hinnoitteluperusteista saat ostajilta ja ostajien laatukriteereihin kannattaakin tutustua huolella. Lajikkeen aikaisuudesta on selkeästi etua kevätrapsisadon onnistumisessa.

Muita huomioitavia tekijöitä

Satoisuuden lisäksi myös laatutekijöiden vaikutus sadosta saatavaan hintaan on hyvä huomioida lajiketta valitessa. Öljypitoisuus on hinnoitteluperuste ja se vaikuttaa sadosta saatavaan myyntituloon. Tarkemmat tiedot hinnoitteluperusteista saat ostajilta. Lajikkeiden välisiä eroja myös laatutekijöiden suhteen voi vertailla Luken virallisten lajikekokeiden tuloksista, jotka löydät täältä.