6.1 Myynti

SADON MYYNNISSÄ HUOMIOITAVIA ASIOITA

Rukiin markkinoinnin osalta kannattaa tehdä selkeä myyntisuunnitelma. On tärkeää selvittää eri myyntikanavat ja muistaa, että myynti suoraan loppukäyttäjälle takaa usein parhaan tuloksen. Markkinointikanavan valinta riippuu monista seikoista ja voi vaihdella vuosittain. Yhteistyökumppanin valintaan vaikuttaa oleellisesti mm. tilan sijainti. Sopimusviljely on usein hyvä ja toimiva ratkaisu. Kiinteä ja pitkäaikainen sopimussuhde ostajan kanssa vaikuttaa usein edullisesti myös kaupantekoon.

Rukiin laadun pitää vastata ostajan laatuvaatimuksia ja sopimustuotannossa tieto laatuvaatimuksista ja tarvittavasta määrästä on usein parhaiten tuottajan saatavissa. Rukiin tärkein laatuominaisuus on sakoluku, jonka optimiarvo on 120 – 140 välillä. On kuitenkin huomioitava, että myös alaisemman sakoluvun rukiille on tarvetta, esimerkiksi mämmi- ja raskijauhojen valmistuksessa.