5.4.2 Tuhoeläinkuvaukset

Kahukärpänen

Kahukärpäsellä (Oscinella frit) on normaalisti kolme sukupolvea vuodessa. Aikuinen kahukärpänen on 2-3 milliä pitkä ja kiiltävän musta. Se on tavallinen koko maassa ja voi elää useimmilla heinäkasveilla ja viljoilla. Kahukärpänen talvehtii toukkana.

Kahukärpäsen kolmannen sukupolven naaraat munivat syysviljan ja heinien tyvelle varren ja alimman lehden liittymäkohtaan elokuun jälkipuoliskon aikana. Toukat tunkeutuvat tyven sisään ja tuhoavat pienimmät oraat tai ärsyttävät suuremmat voimakkaaseen versontaan.

Kärpästen muninta lakkaa päivän keskilämpötilan laskiessa 10 asteen alapuolelle, joten yleensä syyskuun 5 päivän jälkeen kylvetyt kasvustot välttyvät muninnalta.

Valepelto-etana ja peltoetana

Valepelto-etana (Deroceras reticulatum) ja peltoetana (D.agreste) ovat haitallisimpia etanoita viljelysmailla. Ne talvehtivat yleensä munina, joskus myös aikuisina. Etanat syövät tuoretta ja hajoavaa kasviainesta, sienirihmastoa ja leviä. Etanoiden toukat voivat syödä viljan jyviä, aikuiset syövät yleensä oraita. Joissakin tapauksissa vilja ei pääse orastumaan lainkaan vaan oras sykeröityy maan sisään etanan vioitettua itutuppea, jonka tehtävänä on puhkaista oraalle tie maan pinnalle. Etanat viihtyvät sitä paremmin, mitä enemmän maassa on orgaanista ainesta.