3.1 Tuotanto EU:ssa

RUKIIN TUOTANTO EU:SSA

Ruista on tuotettu 2020 jälkeen noin 7,5 miljoonaa tonnia vuodessa EU:n alueella. Merkittävimmät rukiin tuottajavaltiot EU:ssa ovat Saksa (3,2 milj. tonnia) ja Puola (2,5 milj. tonnia). Vaikka niiden tuotanto on viime vuosina ollut alenevaa, niin silti ne vastaavat lähes 80 %:a koko unionin ruismäärästä. Ruotsin tuotanto on viime vuosina asettunut noin 140 000 tonniin. Latviassa ja Liettuassa rukiin tuotanto on viimeisen viiden vuoden aikana vakiintunut 82 000–150 000 tonnin tuotantotasolle. Virossa tuotanto on ollut noin 60 000 tonnia vuodessa.

Rukiin kokonaiskulutus EU:ssa on viime vuosina vakiintunut 7,5 milj. tonniin. Tuonti ja vienti ovat suhteellisen vähäistä verrattuna unionin omaan tuotantoon. EU:ssa elintarvikekäyttöön kulutetaan 3 milj. tonnia ruista ja rehuteollisuuteen päätyy hieman tätä vähemmän. Tältä osin markkinat eroavat selvästi verrattuna Suomeen. Lisäksi teollisuuskäyttöön ostetaan EU:ssa vuosittain ruista noin 1,5 milj. tonnia, josta bioetanoliteollisuus kuluttaa 0,9 milj. tn. Viime vuosina ruista on käytetty lisääntyvissä määrin, erityisesti Saksassa, etanolinvalmistuksen raaka-aineena.

Rukiin hinta asettuu EU:ssa leipävehnän alapuolelle ja ajoittain lähelle rehuviljoja. Rukiin käyttö on suurta rehuteollisuudessa, joten sen on oltava hinnaltaan kilpailukykyinen muihin rehuviljoihin nähden. Eri viljojen markkinatilanteet vaikuttavat rukiin hintakehitykseen.

Tarkemmin rukiin tuotannon tunnuslukuihin EU tasolla voi tutustua EU Komission AgriFoodData portaalissa