3.1 Tuotanto EU:ssa

RUKIIN TUOTANTO EU:SSA

Rukiin tuotanto EU:ssa on samaa suuruusluokkaa kauran kanssa. Merkittävimmät rukiin tuottajavaltiot EU:ssa ovat Saksa (4,2 milj. tonnia) ja Puola (3,6 milj. tonnia). Vaikka niiden tuotanto on viime vuosina ollut alenevaa, niin silti ne vastaavat lähes 80 %:a koko unionin ruismäärästä. Tanskan ja Ruotsin tuotanto on viime vuosina vaihdellut 130 000 – 220 000 tonnin välillä. Myös Latviassa ja Liettuassa päästää lähes samoihin määriin. Virossa tuotanto on ollut  noin 40 000 tonnia vuodessa.

Rukiin kokonaiskulutus EU:ssa on viime vuosina vakiintunut 8,7 milj. tonniin. Tuonti ja vienti ovat suhteellisen vähäistä verrattuna unionin omaan tuotantoon. EU:ssa elintarvikekäyttöön kulutetaan 3 milj. tonnia ruista ja rehuteollisuuteen päätyy lähes 4 milj. tonnia eli tältä osin markkinat eroavat selvästi verrattuna Suomeen. Lisäksi teollisuuskäyttöön ostetaan EU:ssa vuosittain ruista noin 1,3 milj. tonnia, josta bioetanoliteollisuus kuluttaa 0,6 milj. tn. Viime vuosina ruista on käytetty lisääntyvissä määrin, erityisesti Saksassa, etanolinvalmistuksen raaka-aineena.

Rukiin hinta asettuu EU:ssa leipävehnän alapuolelle ja ajoittain lähelle rehuviljoja. Rukiin käyttö on suurta rehuteollisuudessa, joten sen on oltava hinnaltaan kilpailukykyinen muihin rehuviljoihin nähden. Eri viljojen markkinatilanteet vaikuttavat rukiin hintakehitykseen. Vuoteen 2004 asti rukiin hintakehitystä tuki interventiotoiminta. Rukiin poistaminen interventiokelpoisten viljojen joukosta ei kuitenkaan romahduttanut hintatasoa, sillä Saksassa ollut ylituotantoala sopeutui nopeasti uuteen markkinatilanteeseen.