6.1 Lajikevalikoima

MALLASOHRAN LAJIKEVALIKOIMA

Mallasohran viljelysopimuksia tehdään lajikkeista, jotka mallasohraketjun eri osapuolten edustajista koostuva Panimolaboratorion ohrakomitea on virallisesti hyväksynyt mallasohraksi Suomessa (taulukko 1.). Vähäisessä määrin sopimuksia tehdään uusista vielä kokeiluvaiheessa olevista lajikkeista.

Valitun lajikkeen tulee viljelyominaisuuksiltaan soveltua mahdollisimman hyvin tilan olosuhteisiin. Oikealla lajikevalinnalla voidaan lisäksi jossain määrin lieventää ympäristötekijöiden aiheuttamia vaihteluja sadon määrässä ja laadussa.

Suomen kasvuoloissa aikaisuus lisää lajikkeen viljely- ja laatuvarmuutta. Tällä hetkellä aikaisimman ja myöhäisimmän kaksitahoisen lajikkeen välinen keskimääräinen kasvuaikaero lajikekoetulosten mukaan on noin 7 vuorokautta. Epäedullisina kasvukausina, jolloin lämpösummakertymä jää selvästi tavallista alhaisemmaksi on ero tätäkin suurempi. Myöhäisimmät lajikkeet ovat riittävän viljelyvarmoja ja satoisia vain I – ja IIe -vyöhykkeillä, mutta muita lajikkeita voidaan viljellä myös III -vyöhykkeen edullisimmilla kasvupaikoilla.

Lajikkeiden soveltuvuudessa eri maalajeille, korrenlujuudessa ja taudinkestävyydessä on myös eroja.  Tarpeenmukainen kasvitautien torjunta on osa hyvää viljelytekniikkaa.

Mallasohralajikkeiksi hyväksyttävät lajikkeet tuottavat yleensä paitsi kotimaan, myös kansainvälisen mallas- ja panimoteollisuuden laadulle asettamat vaatimukset täyttävää satoa. Tämän edellytyksenä on, että käytetään lajikkeelle suositeltua viljelytekniikkaa, laadukasta kylvösiementä, ja kasvukauden sääolot ovat mallasohran tuotannolle suotuisat.  Laatutekijöistä tärkeimmät ovat isojyväisyys ja jyväkoon tasaisuus, matala valkuaispitoisuus sekä hyvä itävyys.

Taulukko 1. Hyväksytyt mallasohralajikkeet 2021. Taulukossa esitetään mallasohralajikkeet niiden vaatiman tehoisan lämpötilasumman mukaisessa aikaisuusjärjestyksessä, aikaisin lajike ylimpänä. Aikaisuusjärjestys perustuu Luken virallisten lajikekokeiden tuloksiin. Lisätietoja lajikkeista saat jalostajien ja lajike-edustajien sivuilta.

Lue lisää:
Virallisten lajikekokeiden tulokset 

Lajikevalintatyökalu