2. Miksi viljelen mallasohraa

Laihialainen maanviljelijä Esa Similä on viljellyt tilallaan mallasohraa jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Mallasohra on kuulunut tilan viljelykasvivalikoimaan koko Similän isännyyden ajan ja sen viljelyä on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa. Kasvukaudella 2011 Esan pelloilla kasvoi mallasohraa yhteensä noin 50 hehtaarin alalla, lajikkeina olivat kaksitahoinen NFC Tipple sekä monitahoinen Polartop. Similän tilalla mallasohran jatkojalostaja on poikkeuksellisen lähellä, koska tila sijaitsee aivan Laihian Maltaan tehtaan nurkalla.

Mallasohra on ansainnut paikkansa tilan viljelykierrossa. Similän mukaan mallasohran viljelyn kannattavuus on hyvä ja kilpailukykyinen verrattaessa sitä muihin viljelykasveihin. “Vuodet ja markkinatilanteet vaihtelevat, mutta pidemmällä aikavälilläkin tarkasteltuna on mallasohra ollut kannattava viljelykasvi”, Similä kertoo. Kotimaisen mallasohran kysyntä kotimaan markkinoilla on ollut hyvä ja myös tulevaisuus näyttää sen suhteen valoisalta.

“Mallasohran viljely onnistuu, kun asiat ovat kunnossa ja viljelytoimiin kiinnitetään huomiota”, Similä summaa. Omien peltojen tunteminen on avainasemassa viljelyssä onnistumisessa. Maan rakenteen, pH:n ja viljavuuden tulee olla kunnossa. Lisäksi viljelytoimiin ja niiden oikea-aikaisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Mallasohran viljelyssä haasteellista on mm. alhaisen valkuaispitoisuuden saavuttaminen. Tähän vaikuttavat lannoituksen ohella kasvukausi ja lajikevalinta. Similä muistuttaa, että on tärkeää tuntea omat lohkonsa ja niiden satopotentiaali, jotta ei tule lannoittaneeksi mallasohraa liikaa. Ylilannoituksessa vaarana on, että valkuaispitoisuus nousee usein sadossa liian korkeaksi.

Uusille mallasohran viljelijöille Similä antaa vinkiksi, että kannattaa ottaa etukäteen selvää mitä pyrkii tuottamaan. Mallasohran viljely vaatii ammattitaitoa, mutta toisaalta haasteet pitävät mielenkiinnon viljelyyn yllä. Mallasohralla on omat laatuvaatimuksensa, jotka löytyvät mm. tästä oppaasta. Tähän viljelyoppaaseen on lisäksi koottu kattavasti tietoa mallasohran viljelytekniikasta ja mm. viljelyn kannattavuudesta.