3. Mallasohran tuotanto Suomessa

Mallasohran tuotantoon tarkoitettuja ohralajikkeita on viime vuosina viljelty Suomessa reilun 150 000 hehtaarin suuruisella viljelyalalla.  Vuosittainen mallasohran tuotanto on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut noin 450 000 tonnia ja tästä määrästä karkeasti laskettuna noin puolet on täyttänyt mallaslaadulle asetetut laatuvaatimukset. Sadon määrässä ja laadussa esiintyy vuosittain jonkin verran vaihtelua kasvukauden sääolosuhteista riippuen. Mallasohrasadosta huomattava osa käytetään rehuksi tai muihin käyttötarkoituksiin. Mallasohraa viljellään Suomessa eniten Etelä- ja Varsinais-Suomessa.

Suomessa mallastamoteollisuus käyttää mallasohraa vuosittain yli 100 000 tonnia ja panimoteollisuus puolestaan mallastamoiden valmistamaa mallasta noin 55 000 tonnia. Mallasohran kysyntä määräytyy mm. oluen kulutuksesta kotimaassa ja maltaan vientitilanteesta. Vuosittaisiin vientimääriin vaikuttaa mallasohran tuotannon ja mallaslaadun onnistumisen lisäksi kotimaan teollisuuden käyttö sekä kulloinenkin tilanne maailmanmarkkinoilla. Mallasohran ja maltaan vienti suuntautuu Suomesta etupäässä Itämeren maihin ja Eurooppaan.  Mallasohraa viedään Suomesta markkinatilanteesta riippuen noin 120 000 tonnia.

Mallasohran tuotanto EU:ssa ja maailmalla

Ohraa tuotetaan EU:n alueella vuosittain noin 50 – 60 miljoonaa tonnia eri tarkoituksiin. Siitä mallasohraa on 10–15 miljoonaa tonnia. Suurimmat mallasohran tuottajamaat Euroopassa ovat Ranska, Iso-Britannia, Saksa ja Tanska. Mallasohran tuotanto vaihtelee vuosittain riippuen mm. kylvöaloista ja sadon onnistumisesta (määrä ja laatu). Valtaosa mallasohraksi viljeltävistä lajikkeista on Euroopassa kevätkylvöisiä, mutta myös syksyllä kylvettäviä mallasohralajikkeita käytetään jonkin verran erityisesti Iso-Britanniassa ja Ranskassa.

Mallasohran merkittävimmät tuotantoalueet ovat Euroopan lisäksi Mustanmeren alueella, Kanadassa ja Australiassa. Venäjällä mallasohran tuotannon määrä ja laatu ovat vahvistuneet merkittävästi viime vuosina. Myös Argentiina ja USA ovat mallasohran tärkeitä tuotantoalueita.

Mallasohraa ja mallasta viedään EU:n sisämarkkinoilla jäsenvaltiosta toiseen ja maailmanmarkkinoille. Maltaan vienti EU:sta riippuu markkinatilanteesta sekä maltaan kulutuksesta. Maltaan vientimäärät ovat liikkuneet 0,5-1 miljoonan tonnin tasolla viime vuosina. Eniten mallasohraa viedään Kiinaan, Etelä-Amerikkaan ja Venäjälle.