6. Muut tavat tehdä kauppaa

6.1 Sähköinen kaupankäynti

Digitalisaation myötä sähköinen kaupankäynti on yleistynyt myös viljakaupassa. Myös viljelysopimuksia tehdään sähköisissä kauppapaikoissa yhä useammin. Jotkut ostajat ovat siirtyneet kokonaan sähköisiin viljelysopimuksiin. Ostajilla on omia sähköisiä kauppapaikkojaan ja Viljatorissa mukana on useita eri ostajia.   Jos toimijat eivät ole tehneet aiemmin yhteistyötä, tulee kaupankäyntiin liittyvä luottotappioriski huomioida. Viljatori ei ole kaupan osapuoli eikä omista kaupan kohteena olevia jyviä. Näin ollen maksut kulkevat aina suoraan ostajalta myyjälle. Myös viljapassi eli kuormakirja/viljalähete siirtyy lähitulevaisuudessa sähköiseen muotoon.

Viljatori

Viljatori on viljan myyntiin ja ostamiseen kehitetty sähköinen kauppapaikka, joka on avoin kaikille viljakauppaa tekeville. Kauppapaikkaa voivat käyttää sekä viljan myyjät (viljaa viljelevät tilat) että ostajat (viljaa käyttävä teollisuus ja kotieläintilat). Viljatori on myös viljelijöiden yhteenliittymien ja viljatukkureiden käytettävissä.

Viljatorissa viljan tarjoaja laittaa kauppapaikalle myyntitarjouksen tarjoamalleen viljalajille, laadulle, määrälle ja hinnalle. Ostaja tekee vastaavasti ostotarjouksen. Kauppapaikka täsmäyttää tarjoukset automaattisesti. Kauppa syntyy, kun myyjä hyväksyy kaupan. Yksittäiset osto- ja myyntitarjoukset sekä ostajat ja myyjät näkyvät vastapuolelle vasta sitten, kun kauppa on syntynyt.

Viljatorissa on mahdollista tehdä myös kahdenvälisiä viljelysopimuksia sekä suoria osto- ja myyntitarjouksia joko alueellisesti kohdistettuna tai suoraan tietyille toimijoille.