4.1 Kauppasopimus

Kauppasopimukset ovat viljan myyntisopimuksia. Hyvässä kauppasopimuksessa määritellään tuotteen laatua, määrää, toimitusehtoja, toimitushintaa ja muita erityisehtoja koskevat asiat. Sopimuksessa kerrotaan myös mahdolliset sadon tuotantoon liittyvät erityisehdot, mikäli sellaisia on (esim. kasvinsuojeluaineiden käyttö, varastointi jne.).

Kauppasopimuksen tulee olla uuden lainsäädännön mukaisesti tehty kirjallisena, ellei myyjä nimenomaisesti ja kirjallisesti ilmoita, että hän ei tätä vaadi. Kirjallinen sopimus voi kuitenkin olla tehty sähköisillä välineillä ja useassa eri vaiheessa, kts. tarkemmin kohta 4.3.