9.1.2 Johdannaissuojaukseen liittyviä näkökohtia

Etuja

  • Futuurisuojaus antaa toimijalle (myyjä/ostaja) välineet hallita hintariskiä ja suojata kyseisenä hetkenä hyväksi kokemansa käteismarkkinahinta (spot-hinta) jopa 1,5 vuoden päähän ajoittuvaan viljaerän kauppatapahtumaan.
  • Suojautumisen hyödyt ovat suorassa suhteessa hintariskiin ja suojattavaan viljamäärää.
  • Pääomaa ei tarvitse sitoa varastotiloihin ja varastoitaviin tuotteisiin.
  • Sopimuksen purkaminen on mahdollista koska tahansa ennen futuurisopimuksen eräpäivää. Tämä on joustavampi vaihtoehto kiinteähintaiseen fyysiseen kauppasopimukseen verrattuna, jota ei voi ”ostaa” takaisin sen jälkeen, kun sopimus on tehty.
  • Viljaerän voi vapaasti myydä käteismarkkinoilla. Verrattuna viljakaupan/-teollisuuden tarjoamiin termiinisopimuksiin, johdannaissuojauksessa vältetään mahdolliset korvaustilanteet, joissa viljaerän laatu ei täytäkään sopimuksen kriteerejä.
  • Ostamalla option saa rajoittamattoman hyödyn optiosta maksetulla hinnalla.

Epäkohtia

  • Markkinahintojen muutokset toimijan kannalta edulliseen suuntaan eivät tuo hyötyä täysimääräisenä. Myyjän näkökulmasta nousevia käteismarkkinahintoja ei voi hyödyntää siltä osalta tuotantoa jolle suojaus on tehty.
  • Kotimaan hintataso ei aina seuraa pörssien hintakehitystä. Tämä ns. basis-riski (tarkemmin liitteessä 3.) vaikeuttaa hinnansuojauksen onnistumisen ennakoitavuutta.
  • Pörssin tai pankin vakuusvaatimus edellyttää, että futuurikaupan hoitotilillä on tarpeeksi varoja tai likvidiä vakuutta, jotta myyjän ja ostajan väliset sitoumukset voidaan kaikissa tilanteissa täyttää.
  • Kaikissa tuotteissa pörssin likviditeetti ei välttämättä ole suojauksen näkökulmasta riittävä eli tuotteeseen liittyvä volyymi ja likviditeetti kannattaa varmistaa ennen tuotteeseen sitoutumista.