4.3 Vaatimus kirjallisesta sopimuksesta

Vuoden 2019 alusta voimaan tulleen uuden elintarvikemarkkinalain (1121/2018) myötä maataloustuotteiden kaupasta on tehtävä kirjallinen sopimus ennen toimitusta, mikäli se koskee toimittamista keskisuurelle tai sitä suuremmalle elintarviketeollisuuden taikka tukku- tai vähittäiskaupan yritykselle. Vaatimuksen toteutumisesta vastaa ostaja.

Fyysistä sopimuspaperin allekirjoitusta ei kuitenkaan vaadita, vaan sopimus voi syntyä myös sähköisillä viesteillä ja koostua monista osista. Sopimusvaatimuksen täyttää myös sellainen sähköinen sopimus, jota ei voida yksipuolisesti muuttaa ja joka säilyy osapuolten saatavilla.

Kirjallista sopimusta ei vaadita, mikäli myyjä (tuottaja/tuottajaorganissato tai niiden yhteenliittymä) niin erikseen kirjallisesti ilmoittaa. Tällaisesta ilmoituksesta on kuitenkin tarpeen jäädä näyttö, jotta se voidaan jälkikäteen todentaa.

Kirjallisen sopimuksen vaatimusta ei sovelleta, mikäli kyse on osuuskunnan jäsenen toimituksesta osuuskunnalle, jonka jäsen tuottaja on, ja osuuskunnalla on muuten vaikutuksiltaan vastaavat säännökset.

Edellytyksenä ei ole, että kaikki ehdot sisältyvät samaan sopimukseen. Hinnoista voidaan esimerkiksi sopia erikseen yksittäisissä sopimuksissa ja muista ehdoista puitesopimuksissa. Myös kirjallinen tarjous ja sen todennettu hyväksyminen tulkitaan sopimukseksi. Kaikkia ehtoja ei tarvitse sisällyttää jokaiseen yksittäistä kauppaa koskevaan sopimukseen, kunhan sopimuskokonaisuus kattaa nämä kaikki. Myyjällä tulee kuitenkin olla yksiselitteinen kirjallisesti ilmaistu sitova tieto sovittavan kaupan ehdoista.

Suuret ja keskisuuret ostajat ovat pääsääntöisesti täyttäneet kirjallisen sopimisen vaatimukset tähänkin asti, mutta uusi laki saattaa tuoda eräitä tarkennuksia menettelytapoihin, kuten tietojen esittämiseen ja säilyttämiseen. Käytännön menettelytavat saattavat vielä kehittyä lain soveltamisen alettua. Molempien osapuolten etu viljakaupassa on, että puolin ja toisin on selkeä yhteinen käsitys ehdoista, joilla kauppaa tehdään.

Sopimuksen tulee sisältää seuraavat seikat (markkinajärjestelyasetus 168 artikla 4)

  • hinta/hinnan määräytyminen
  • erän määrä ja laatu sekä toimituksen ajankohta tai sen määräytyminen
  • sopimuksen kesto
  • maksuajat- ja menettelyt
  • ylivoimaisen esteen sattuessa sovellettavat säännöt
  • erän keräämistä ja toimittamista koskevat järjestelyt
  • ylivoimaisen esteen sattuessa sovellettavat säännökset