3. Sopimusviljely riskinhallintakeinona

3.1 Mitä sopimusviljely tarkoittaa?

Sopimusviljelyllä tarkoitetaan viljelijän ja viljan ostajan välillä jo ennen kasvukautta tai viimeistään ennen sadonkorjuuta tehtävää sopimusta. Tyypillisimmillään viljelysopimuksissa sovitaan, että viljelijä pyrkii tuottamaan ostajalle tietyn määrän satoa ennalta tiedossa olevien ehtojen puitteissa. Viljeltävä kasvi voidaan sopia lajikkeen tarkkuudella ja sen viljelytoimenpiteisiin voidaan antaa tarkempaa ohjeistusta esimerkiksi kasvinsuojeluaineiden ja lannoitteiden käytöstä.

Viljelysopimuksessa sovitaan tyypillisesti viljeltävästä tuotteesta, sen määrästä, tavoiteltavasta laadusta sekä muista tuotantoon ja toimitukseen liittyvistä yleisestä ehdoista. Viljelysopimuksessa ei tarvitse olla sovittuna kiinteää hintaa, mutta normaalisti sovitaan myös hinnan määräytymisperusteet sekä aiottu hintamekanismi. Erilaisia käytössä olevia hinnoitteluperusteita esitellään kappaleessa 4. Niin hinnoittelemattomissa kuin hinnoitelluissa sopimuksissa on oltava tiedot myös sopimuksen purkamisehdoista sekä sovittelutavat erimielisyystilanteissa. Sopimukset ovat aina velvoittavia ja eri toimijoilla sopimusten sisältö poikkeaa toisistaan, minkä vuoksi sopimuksen sisältöön on aina perehdyttävä huolellisesti ennen sopimukseen sitoutumista.