8. Erimielisyyksien sovittelu

Vilja- ja öljykasvikaupan yhteydessä syntyneiden erimielisyyksien ratkaisuun ei ole erikseen olemassa kansallista sovittelumenettelyä. Jotta erimielisyyksien ratkaiseminen kävisi sekä myyjän että ostajan kannalta tasapuolisesti, on tärkeää, että vilja- ja öljykasvikauppaan liittyvissä sopimuksissa on maininta siitä, miten erimielisyystilanteissa toimitaan.

Jos myyjän ja ostajan välillä tulee erimielisyyksiä vaikka hinnasta, laadusta, määristä tai sopimuksen rikkomiseen liittyvistä seikoista, on johdonmukaisinta, että osapuolet hakevat ensin omaehtoista neuvotteluratkaisua keskenään. Kirjallinen ja selkeä sopimus auttaa tilanteen selvittämisessä. Mikäli yhteisymmärrykseen erimielisyystilanteessa ei päästä, ratkaistaan asia käräjäoikeuden menettelytapojen mukaisesti.