9.2 Optiot

Optiosopimus on futuurisopimuksen rinnalla toinen johdannaisinstrumentti, jolla käydään päivittäin kauppaa pörssissä. Myös optioiden kohdalla on tärkeää muistaa, että optiokauppa vastaa toimijan (myyjä/ostaja) hallinnassa olevan viljan määrää.

Optioilla voidaan tehdä kauppaa neljällä eri tavalla: Käytetään esimerkkinä vehnän päivän futuurihinta 200 dollaria ja ko. futuurin option (toteutushintana) strike-level 210 dollaria ja preemion hinta 10 dollaria

Osto-option osto: Option ostaja maksaa 10 dollaria oikeudesta ostaa vehnäfutuuri hinnalla 210 dollaria määrättynä aikana tulevaisuudessa. Hinnan noustessa yli 210 dollarin tuotto-odotuksella ei ole ylärajaa.

Osto-option myynti: Option myyjä myy oikeuden ostaa vehnäfutuuri hintaan 210 dollaria määrättynä aikana tulevaisuudessa ja saa korvauksena 10 dollaria. Hinnan noustessa yli 210 euron option myyjän riski on rajaton.

Myyntioption osto: Option ostaja maksaa 10 dollaria oikeudesta myydä vehnäfutuuri hinnalla 210 dollaria määrättynä aikana tulevaisuudessa. Hinnan laskiessa alle 210 dollarin tuotto-odotuksella ei ole ylärajaa.

Myyntioption myynti: Option myyjä myy oikeuden myydä vehnäfutuuri hinnalla 210 dollaria määrättynä aikana tulevaisuudessa ja saa korvauksena dollaria. Hinnan laskiessa alle 210 dollarin myyjän riski on rajaton.

Tiivistettynä, option ostaja ei voi menettää enempää kuin maksamansa preemion. Option myyjä saa korvauksena preemion, mutta altistuu samalla teoriassa rajattomalle riskille. Eri toteutus hintatasoilla (strike-level) käydään pörssissä jatkuvaa kaupankäyntiä sekä osto- että myyntioptioiden puolella.