4. Teollisuuden ja viljakaupan sopimusten hinnoittelumallit- tai perusteet

On tärkeää tutustua eri toimijoiden sopimustyyppeihin ja hinnoittelumalleihin. Uusia sopimustyyppejä ja hinnoittelumalleja tulee markkinoille aika ajoin.  Toimintamallit vaihtelevat ostajittain, joten niihin kannattaa perehtyä huolella aina sopimusta tehtäessä.

Sopimusviljelyssä sovitaan viljelyttämisen ja satomäärän toimittamisen lisäksi yleensä jo vähintään aiesopimuksen tasolla hinnan muodostuksen perusteista. Hinnan määräytyminen on joko sovittu jollakin hinnoittelumekanismilla tai siitä ei vielä ole sitovasti sovittu. Aiesopimuksista ja hinnoittelumekanismeista syntyy kauppasopimuksia. Jos viljakauppaa käydään ilman viljelysopimusta, kauppasopimus tehdään yleensä vasta sadonkorjuun jälkeen. Hinnoittelumekanismista sovitaan sopimuksentekohetkellä.