5. Maatilojen väliset sopimukset

Tilojen välisellä kaupalla tarkoitetaan yleensä etukäteen tehtyä sopimusta maatilojen välillä koskien viljan valmiiksi korjatun sadon tai ns. pystymyynnin kauppaa. Tilojen välisessä kaupassa on tärkeää löytää yhteinen näkemys kaupan kohteena olevan viljan määrästä ja laadusta sekä hinnoitteluperusteesta. On myös tärkeää sopia vastuunjaosta koskien viljelytoimien ja korjuun tekemistä sekä mahdollisia korvauskysymyksiä vahinkojen varalta. Erityisesti uusissa kauppasuhteissa tulee myös huomioida mahdollinen kaupankäynti- ja luottotappioriski, samoin kuin muidenkin tuntemattomien osapuolten välisissä kaupoissa.

Kuten kaikessa viljakaupassa, tilojen välisessä viljakaupassa tulee tavoitteena olla, että sopimus on molemmille osapuolille järkevä. Tilojen välisessä kaupassa etuna on, että välityspalkkiot jäävät pois ja erä menee suoraan käyttäjälle. Rahdista voidaan sopia erikseen.

Maatilojen välisessä kaupassa voidaan soveltaen käyttää apuna samantyyppisiä sopimuksia, joita vilja-alan yritykset käyttävät. Kirjallinen sopimus on aina suositeltavaa. Riippumatta kauppakumppanien kokemuksesta tai toistensa tuntemisesta. Tilojen välisen kaupan lähtökohtana on sopimuksen sitovuus. Sekä myyjän että ostajan etu on, että sopimuksen yksityiskohdista on neuvoteltu etukäteen ja ne kirjataan sopimukseen. Yksinkertaisesta kauppasopimuksesta käy ilmi esimerkiksi viljaerän määrä, laatu, yksikköhinta, toimitusajankohta, maksuaikataulu sekä päiväys ja osapuolten allekirjoitukset.

Jos tuotteesta halutaan muita kuin maatilalla käytössä olevilla mittareilla todettavia laatutietoja, on syytä käyttää molempien osapuolten hyväksymän viljalaboratorion palveluja. Tällaisia analyysipalveluita tarjoavat mm. Ruokavirasto ja muut kaupalliset viljalaboratoriot.

Tilojen välisen viljakaupan ohjeistukset ja sopimusmallit löytyvät Farmarin pörssistä (www.farmarinporssi.fi). Ohjeistuksessa annetaan suositukset käytettäviin sadon ja laadun määrittämismenetelmiin, hinnan määräytymisperusteisiin ja hintaan tehtäviin korjauksiin, esim. laadun mukaan. Ohjeistuksiin ja sopimusmalleihin kannattaa kysyä asiantuntija-apua tai ainakin ulkopuolisen mielipidettä ja näkemystä. Tilojen välistä kaupankäyntiä on pyritty helpottamaan myös viljan hintalaskurilla, joka laskee viljan hintaan sen rehuarvon mukaisen korjauksen (www.proagria.fi/viljanhintalaskuri).