Odlingsguide för ryps och raps – Förord

© Vilja-alan yhteistyöryhmä 2012

Rybs och raps har befäst sin plats i den inhemska växtföljden. De gula blommande fälten i juni-juli är typiska för det finländska åkerlandskapet. På 2000-talet har odlingsarealen för rybs och raps i Finland varit ca 80 000 hektar per år. Odlingsarealen var rekordstor år 2010, då rybs och raps odlades på 158 000 hektar

Denna guide är speciellt riktad till odlare av rybs och raps samt till jordbrukare som planerar att inleda rybs- och rapsodling. Tanken har varit att sammanställa de viktigaste faktorerna i odlingstekniken för rybs och raps. I guiden behandlas odlingstekniken för vårrybs- och -raps samt  höstrybs och -raps i huvudsak som separata punkter. Därtill behandlas odlingstekniken i den ekologiska produktionen som ett separat kapitel.

Odlingstekniken för rybs och raps avviker i någon mån från spannmålens odlingsteknik. Samma maskiner kan dock användas i odlingen. Planeringen av odlingen börjar med val av skifte. Det lönar sig att försäkra sig om att jordmånen och pH-värdet är i lämpliga. Det viktigt att sörja för en god växtföljd när man odlar rybs och raps eftersom de kan odlas på samma skifte endast vart 5:e år på grund av risk för klumprotsjuka. Efter skiftesvalet står man inför valet av en sort som bäst lämpar sig för de rådande omständigheterna och samtidigt ska beslut fattas om man vill odla rybs eller raps. Under växtperioden bör man sörja för tillräcklig gödsling och för växtskyddet. Till skillnad från spannmålsodlingen är bekämpning av skadeinsekter i rybs- och rapsodlingarna ofta nödvändig utöver bekämpning av ogräs och växtsjukdomar.

I guiden har vi också sammanställt information om odling av oljeväxter i Finland och ute i världen samt om marknaderna och lönsamhet. Odling av rybs och raps sker som kontraktsodling. Utöver hälsosam vegetabiliska oljan ger rybs- och rapsskörden också proteinrikt foder, som används som proteinkomplement i djurfoder. Efterfrågan på rybs och raps är stabil och i Finland råder det speciellt brist på foderprotein vilket garanterar skörden en säker åtgång.   


Texterna i denna guide har utarbetats våren 2012 av en arbetsgrupp som Spannmålsbranschens samarbetsgrupp VYR tillsatt för utvecklandet av olika odlingsmetoder

Författare som medverkat till att skriva denna guide:

Raimo Kauppila, Yara,
Sari Peltonen, ProAgria,
Karri Kunnas, ETL,
Jaakko Laurinen, Raisioagro
Kenneth Ahlqvist, Avena Nordic Grain,
Patrik Erlund, NSL
Katja Hämäläinen, Boreal,
Erja Huusela-Veistola, MTT,
Jarmo Ketola, MTT,
Pentti Ruuttunen, MTT,
Asko Hannukkala, MTT
Reijo Käki, ProAgria,
Marjo Serenius, Rautakesko,
Perttu Korolainen, Virgino
Tuula Lehtonen
Kati Lassi, VYR/MMM
Päivi Tähtinen, VYR/MMM,
Jukka Virolainen, VYR/MMM,

Stort tack till alla som har skrivit texter eller kommenterat dem!

Bilder i guiden: MMM kuva-arkisto (kansilehden taustakuva), Kati Lassi (kansilehden muut kuvat ja muita kuvia), Erja Huusela-Veistola (kuvat tuholaisista), Sami Kuoppamäki (kuva luomusyysrypsin kylvöstä)