Kasvinsuojelu, kevätrypsi- ja rapsi

Öljykasvien kasvinsuojelu poikkeaa viljojen kasvinsuojelusta usein siten, että rikkakasvien ja kasvitautien lisäksi joudutaan kasvukaudella kiinnittämään huomiota myös tuhoeläinten torjuntaan. Tuhoeläinten hallinta kevätöljykasveilla onkin haastavampaa ja työläämpää kuin viljoilla. Rypsin ja rapsin kylvösiemen on toistaiseksi peitattu hyönteistorjunta-aineella, mikä on antanut kehittyvälle kasvustolle ensimmäisen suojan alkukasvukauden tuholaisia, kirppoja vastaan. Kasvukaudella rapsikuoriaisen torjuntaruiskutus rypsi- ja rapsikasvustoissa on lisäksi ollut lähes säännönmukainen toimenpide. Myös kaalikoi on viime vuosina enenevässä määrin vioittanut myös öljykasveja. Torjuntatarpeen määrittämiseksi tulee kasvustoa tarkkailla päivittäin. Tasainen ja nopea taimettuminen sekä taimivaiheen tuholaisten eli kirppojen hallinta parantavat viljelykasvin kilpailukykyä rikkakasveja vastaan. Silti yleensä tarvitaan myös suoria rikkakasvien torjuntakeinoja. Kylvömuokkaus itsessään on osa rikkakasvintorjuntaa. Rikkakasvien torjunta-aineita voidaan käyttää kylvömuokkauksen yhteydessä, pian sen jälkeen ennen viljelykasvin taimettumista ja myöhemmin kasvukaudella. Öljykasveilla rikkakasvit pienentävät sekä sadon määrää että laatua.

Öljykasveilla merkittävimmät satotappioita aiheuttavat kasvitaudit ovat pahkahome ja möhöjuuri. Tautitorjunnan perusta on hyvästä viljelykierrosta huolehtiminen. Öljykasveja ei tule viljellä samalla lohkolla useammin kuin joka 5. vuosi, sillä möhöjuuririski kasvaa. Pahkahometorjunta on tehokkainta, kun se tehdään täyden kukinnan alkuvaiheessa.