6.3.1 Bomullsmögel

SKLEROTIER SOM FALLIT TILL MARKEN KLARAR AV ATT FÖRA SMITTAN VIDARE ÄNNU I 3-5 ÅR

Under följande år gror en del av sklerotierna och bildar trattliknande fruktkroppar. Fruktkroppar bildas endast vid hög markfuktighet som varar enhetligt i 2-3 veckor. På fruktkroppens övre skikt bildas rikligt med sporer som sjukdomsbäraren sprider i luften när vädret är lämpligt torrt och blåsigt. Sporerna kan sprida sig med luftströmmarna på flere kilometer långa avstånd och smittan härrör sig därför ofta från en annan plats än det aktuella årets odlingsskifte.

Bomullsmögelsporerna som hamnar i oljeväxterna gror ofta nattetid, när den relativa luftfuktigheten stiger till nästan 100 procent. Sporerna producerar mycel som inte kan tränga genom växternas hela ytceller, utan de växer först i växtparticlarna som fastnat på oljeväxtens yta, såsom vissna kronblad. Från kronbladen får skadegöraren tillräckligt med energi för att producera entzymer som upplöser växtens ytceller. I själva växten producerar bomullsmögel inte sporer som sprider sjukdomen vidare, men i liggande växtbestånd sprider sig det snabbt växande mycelet effektivt från planta till planta.