6.1.1 Parasitstekeln

PARASITSTEKELN ÄR RAPSBAGGENS NATURLIGA FIENDE

Rapsbaggens främsta naturliga fiende är parasitstekeln. Den har spridit sig överallt inom de vedertagna odlingsområdena för raps och rybs.

De vuxna stekelhonorna lägger sina ägg via ett nålliknande äggläggningsrör inuti rapsbaggens larv. Kläckta stekellarver utnyttjar rapsbaggens larv som föda. Rapsbaggens larv dör inte genast av parasitens angrepp utan fortsätter att utvecklas till en fullmätig larv. Stekellarven börjar konsumera rapsbaggens livsviktiga delar först när värddjuret har trängt ner i stjälken där den övervintrar. Stekeln utvecklas under sensommaren och hösten till ett förstadie som vuxen för att övervintra i rybsåkern. Parasitstekeln reducerar inte rapsbaggarnas antal under det innevarande året, utan först följande år. Parasitstekelns effekt i regleringen av rapsbaggarnas antal kan ökas genom odlingstekniska metoder. Parasitstekeln klarar övervintringen på åkern; ju mindre man bearbetar föregående års rybsåker desto bättre klarar sig parasitsteklarna.

För bearbetning av fjolårets rybsskifte rekommenderas lätt bearbetning eller direktsådd, i synnerhet på sidorna av skiftet. Bearbetningsbehovet kan reduceras genom att odla rybs som blandade grödor, såsom skyddväxt för vall, varvid rybsskiftet inte behöver bearbetas efter skörden. För att rybsen inte ska orsaka skada som ogräs och parasitsteklarna flytta bort till nya rybsskiften, borde föregående års plantor slås följande sommar förrän de blommar. Parasitstekelns roll i bekämpningen av rapsbaggen kan också framhävas genom att placera det nya rybsskiftet i närheten av föregående års rybsskifte.