6. Sadon markkinointi

Rukiin tase on Suomessa alijäämäinen. Vuosien välinen vaihtelu on suurta, mutta joinain vuosina vain noin 30 % tarpeesta saadaan kotimaasta. Vientitarvetta ei ole ja logistiikkakulut ovat muihin viljoihin verrattaessa pienemmät. Pitkät tuontietäisyydet suojelevat myös osaltaan tuonnilta. Rukiin hinta on vakaa verrattaessa muihin viljoihin.