6.1 Maltkornssorter

Tabellen och texter uppdaterat 15.4.2014

Maltkornssorter

Odlingskontrakt för maltkorn uppgörs för sorter som officiellt har godkänts till maltkorn i Finland av Bryggerilaboratoriets kornkommitté som består av representanter för maltkornskedjans olika aktörer (tabell 1.). I liten skala uppgörs också kontrakt för nya sorter som ännu är i försöksstadiet.

Sorten man valt skall till odlingsegenskaperna lämpa sig så bra som möjligt för gårdens förhållanden. Genom att välja rätt sort kan man dessutom i viss mån minska de variationer i skördemängd och -kvalitet som miljöfaktorerna förorsakar.

I finländska växtförhållanden inverkar sortens tidighet på odlings- och kvalitetssäkerheten. För tillfället är den genomsnittliga skillnaden i växttid mellan den tidigaste och senaste tvåradiga sorten ungefär 7 dygn enligt resultat från sortförsöken. Under ofördelaktiga växtperioder när värmesumman förblir avsevärt lägre än vanligt är skillnaden t.o.m. ännu större. De senaste sorterna är tillräckligt odlingssäkra och välavkastande endast i odlingszonerna I och IIs men andra sorter kan också odlas på de fördelaktigaste växtplatserna i zon III.

Det finns också skillnader i sorternas lämplighet för olika jordarter, i stråstyrka och sjukdomsresistens. Behovsanpassad bekämpning av växtsjukdomar är en del av god odlingsteknik.

Godkända maltkornssorter producerar vanligtvis skörd som uppfyller kvalitetskraven för såväl den inhemska som den internationella malt- och bryggeriindustrin. Förutsättningen för detta är att man använder odlingsteknik som rekommenderats för sorten, kvalitetsutsäde och att väderleksförhållandena under växtperioden är fördelaktiga för odling av maltkorn. De viktigaste kvalitetsfaktorerna är stora kärnor och jämn storlek på kärnorna, låg proteinhalt samt god grobarhet.

Tabell. Gödkända maltkornssorter 2014 i orningsfjöld enligt tidiget (effektiva temperatursumma). I tabell länkar till utsädeshandels representanternas egna websidor där man kan hitta mera information om maltkornsorter.

Delvis beroende på den rikliga användningen av eget utsäde och bristen på lämpliga sorter har omsättningen av sorterna varit långsam i Finland.

I Finland har den dominerande maltkornssorten på 2000-talet varit Barke och dess position som dominerande sort torde räcka ännu några år. Odlingsarealen för NFC Tipple har under de senaste åren ökat. Till kvaliteten är NFC Tipple en rätt bra sort med låg proteinhalt men pga. lång tillväxttid och sen skördetidpunkt finns det risk för mögel.

Nya sorter med god mältningskvalitet är bl.a. Harbinger och Fairytale.  I Finland användningen av Annabell, Braemar, Scarlett och Prestige har tagit slut. Användningen av Xanadu håller på att ta slut och samt inom några år också användningen av Marthe. För enzymproduktion är Saana och flerradiga Polartop lämpliga. Maltkornsuppköparna publicerar sina egna inköpsförteckningar över sorterna och det lönar sig att bekanta sig med dessa innan man besluter sig för vad man skall så.

Texten: Sanna Kivelä, Viking Malt 15.4.201

Läs mera: Resultat från officiella sortförsök (MTT Raportti, pdf)