6. Hur odlar jag maltkorn

Maltkorn kan odlas i odlingszonerna I-III. Tvåradiga maltkornssorter har en längre växttid än flerradiga korn och det begränsar deras odling i nordligare områden.

Bra och jämn maltkornskvalitet är avgörande för användningen av inhemskt malt och också med tanke på export av malten. Trots att väderleksförhållandena alltid har en betydande inverkan kan odlaren ändå i avgörande grad påverka hur odlingen lyckas. Viktiga faktorer som skall beaktas i odlingen är bl.a. skiftesvalet, certifierat eller annars omsorgsfullt iståndsatt och betat utsäde av god kvalitet och med stora kärnor, rätt mängd kväve samt behovsenligt växtskydd.

Hustavla om maltkorn (2011, PDF)) 1.5 Mt, ** päivitetty ** Dec 23rd 2015