6. Andra sätt att handla med spannmål

6.1 Elektronisk handel

I och med digitaliseringen har elektronisk handel blivit vanlig också inom spannmålshandeln. Det blir också allt vanligare att odlingskontrakt ingås på elektroniska handelsplatser. En del köpare har helt gått över till elektroniska odlingskontrakt. Köparna har egna elektroniska plattformar för handel och dessutom finns också många köpare på Viljatori.   Om två aktörer inte tidigare samarbetat med varandra bör man tänka på att det kan finnas en kreditförlustrisk förknippad med försäljningen. Viljatori är ingen part i handeln och äger inte den spannmål som köpet gäller. Följaktligen går betalningen alltid direkt från köparen till säljaren. Också spannmålspasset dvs. följesedeln/forsedeln kommer i en snar framtid att bli elektroniskt.

Viljatori

Viljatori (Spannmålstorget) är en elektronisk handelsplats för försäljning och köp av spannmål som är öppen för alla som handlar med spannmål. Plattformen kan användas både av säljare av spannmål (spannmålsgårdar) och av köpare (industri och husdjursgårdar). Spannmålstorget kan också användas av odlarsammanslutningar och företag som handlar med spannmål i parti.

På spannmålstorget gör säljaren ett säljuppdrag där sädesslaget, sorten, kvaliteten och gårdspriset definieras. Köparen kommer med motsvarande köpanbud. Handelsplattformen kopplar automatiskt ihop lämpliga sälj- och köpuppdrag mot varandra. Affären genomförs när säljaren godkänner affären.  Först när affären är genomförd syns de enskilda köp- och säljuppdragen och säljarens och köparens uppgifter för motparten.

På spannmålstorget går det också att ingå odlingsavtal med en annan part, och man kan även lämna direkta köp- och säljanbud, antingen regionalt eller direkt till någon viss aktör.