5.2 Rukiin lajikevalikoima

Ruis on ristipölytteinen laji, josta on olemassa kevät- ja syysmuoto. Molempia viljellään Suomessa, mutta syyskylvöinen ruis on paljon yleisempi. Syysruis on hyvin talvenkestävä ja vaatii vernalisaation eli kylmäkäsittelyn kukkiakseen. Kevätruis on kasvuajaltaan myöhäisen kevätvehnän luokkaa ja sopii parhaiten eteläisimmille viljelyvyöhykkeille. Kevätrukiin satopotentiaali on pienempi kuin syysrukiilla.

Rukiin viljelyyn on tarjolla populaatio-, hybridi- ja synteettisiä lajikkeita. Ruislajikkeiden ominaisuuksista löytyy lajikekohtaista tietoa Luken Virallisten lajikekokeiden tuloksista.

Lajikkeisiin voi tutustua myös jalostajien ja siemenkaupallisten edustajien sivuilta. Edustajia ovat mm. Hankkija, Lantmännen Agro, Peltosiemen, Tilasiemen ja Berner.

Populaatiolajikkeet

Populaatiolajikkeet ovat Suomessa viljellyin rukiin lajiketyyppi. Populaatiolajikkeen kaikki kasviyksilöt muistuttavat ominaisuuksiltaan toisiaan niin paljon, että tuottavat yhtenäisen kasvuston ja tasalaatuisen sadon. Siementä tuotettaessa populaation yksilöt pölyttävät toinen toisensa ja lajikkeen ominaisuudet säilyvät sukupolvesta toiseen. Kylvösiemen kannattaa kuitenkin uusia tasaisin väliajoin parhaan tuloksen takaamiseksi. Populaatiolajikkeet ovat hyvin talvenkestäviä ja eivät runsaan siitepölytuotannon ansiosta ole yhtä alttiita torajyvälle kuin muut lajiketyypit.

Hybridilajikkeet

Hybridilajikkeet jalostetaan käyttämällä tarkkaan valittua, geneettisesti erilaista äiti- ja isäpopulaatiota. Hybridilajikkeen siemen tuotetaan pölyttämällä äitipopulaatio ainoastaan isäpopulaation tuottamalla siitepölyllä. Kun isä ja äiti ovat geneettisesti kaukana toisistaan ja niiden yhdistelmä on valittu oikein, saadaan risteytyssiemen, hybridilajike, jonka elinvoima ja satopotentiaali ovat heteroosi-ilmiön johdosta erittäin korkeat.

Hybridilajikkeella tuotettua satoa ei voi käyttää kylvösiemeneksi, sillä heteroosi heikkenee seuraavissa sukupolvissa ja se tuottaa sekavan kasvuston ja heikon sadon. Hybridilajikkeiden jalostus ja lisäys tapahtuu poikkeuksetta selvästi Suomea eteläisemmissä oloissa. Hybridirukiin siemen on uusittava joka vuosi. Hybridien korkea satopotentiaali saavutetaan oikeaa viljelytekniikkaa noudattaen.

Synteettiset lajikkeet

Synteettinen lajike muodostetaan yhdistämällä useampi jalostuslinja, joiden ns. kombinaatiokyky on todettu hyväksi kenttäkokeissa. Lajikesiemen tuotetaan siten, että linjat yhdistetään vapaaseen pölytykseen, jonka tuloksena saadaan ensimmäinen synteettinen sukupolvi – synteettinen lajike. Synteettisiä lajikkeita ylläpidetään populaatiolajikkeen tapaan. Heteroosi-ilmiön tuoma lisä synteettisten lajikkeiden satopotentiaaliin on hieman populaatiolajikkeita korkeampi. Kylvösiemen kannattaa uusia tasaisin väliajoin, ettei se pääse taantumaan heikentäen lajikeominaisuuksia.