5.2 Rukiin lajikevalikoima

Ruis on ristipölytteinen laji. Rukiin viljelyyn on nykyisin tarjolla sekä populaatio-, synteettisiä että hybridiruislajikkeita, joista lisätietoa jäljempänä. Ristipölytteisenä lajina rukiin siemen taantuu nopeasti, joten populaatiolajikkeilla siemen on uusittava riittävän usein. Hybridirukiin siemen on uusittava joka vuosi.

Ruislajikkeiden ominaisuuksista löytyy lajikekohtaista tietoa MTT:n Virallisten lajikekokeiden tuloksista sekä jalostajien ja siemenkaupallisten edustajien internetsivuilta.

Alla olevissa taulukoissa esitetään markkinoilla keväällä 2014 olevat syys- ja kevätruislajikkeet. Taulukoista löytyy linkit siemenkaupallisten edustajien sivuille ja niiden lisäksi siemeniä myyvät useat maatalousalan liikkeet, valikoima vaihtelee myymälöittäin. Taulukot on päivitetty 3.7.2014

Populaatiolajikkeet

Populaatiolajikkeen kaikki kasviyksilöt muistuttavat ominaisuuksiltaan toisiaan niin paljon, että tuottavat yhtenäisen kasvuston ja tasalaatuisen sadon. Populaatiolajikkeiden siementä tuotettaessa sen yksilöt pölyttävät toinen toisensa ja lajikkeen ominaisuudet säilyvät sukupolvesta toiseen.

Syysrukiit

Populaatiosyysruislajikkeet ovat perinteisiä laajasti Suomessa viljeltyjä ruislajiketyyppejä. Populaatiorukiit ovat erittäin talvenkestäviä ja hyvin Suomen kasvuoloihin sopivia. Parhaimmilla populaatiolajikkeilla päästään hyvin lähelle hybridilajikkeiden satotasoa.

Alla olevaan taulukkoon on listattu markkinoilla olevat populaatiosyysruislajikkeet.

Kevätrukiit

Syyslajikkeisiin verrattuna on kevätrukiiden satopotentiaali pienempi. Kasvuajaltaan ne ovat myöhäisen kevätvehnän luokkaa.

Alla olevaan taulukkoon on listattu markkinoilla olevat populaatiokevätruislajikkeet.

Synteettiset lajikkeet

Synteettisiä lajikkeita pidetään populaatio- ja hybridilajikkeiden välimuotona. Hybridilajikkeiden tapaan niiden korkea satopotentiaali perustuu heteroosiin, joka syntyy eri siementuotantolinjojen välisen risteytymisen tuloksena.

Suomessa oli keväällä 2014 markkinoilla vain yksi synteettinen syysruislajike.

Hybridilajikkeet

Hybridilajikkeet jalostetaan lisäämällä erikseen äiti- ja isäpopulaatioita (joiden sisäinen geneettinen vaihtelu on suppeaa). Hybridilajikkeen siemen tuotetaan pölyttämällä äitipopulaatio ainoastaan isäpopulaation tuottamalla siitepölyllä. Kun isä ja äiti ovat geneettisesti kaukana toisistaan ja niiden yhdistelmä on valittu oikein, saadaan risteytyssiemen, hybridilajike, jonka elinvoima ja satopotentiaali ovat heteroosi-ilmiön johdosta erittäin korkeat.

Hybridilajikkeella tuotettua satoa ei voi käyttää kylvösiemeneksi, sillä se tuottaa erittäin sekavan kasvuston ja heikon sadon. Hybridilajikkeiden jalostus ja lisäys tapahtuu poikkeuksetta selvästi Suomea eteläisemmissä oloissa. Hybridirukiin siemen on uusittava joka vuosi.

Syysrukiin hybridilajikkeilla on korkea satopotentiaali, joka saavutetaan oikeaa viljelytekniikkaa noudattamalla. Tavoitteena on pää- ja sivuversojen samanaikainen pölyttyminen.

Alla olevaan taulukkoon on listattu markkinoilla olevat hybridisyysruislajikkeet.

Tämän luvun (4.2.) tekstit ja taulukot on päivitetty 3.7.2014