5. Kontrakt mellan gårdar

Med handel mellan gårdar menas vanligen ett på förhand uppgjort avtal mellan gårdarna om att köpa färdigt skördad spannmål eller spannmål på rot. Vid handel mellan gårdar är det viktigt att hitta en gemensam syn på mängden, kvaliteten och prissättningsgrunden för den spannmål affären gäller. Det är också viktigt att komma överens om ansvarsfördelningen när det gäller odling och skörd, och att komma överens om ersättningen vid eventuella skador. Särskilt i fråga om nya affärsrelationer bör också eventuella handels- och kreditförlustrisker beaktas, på samma sätt som vid andra affärer mellan parter som inte känner varandra.

Vid spannmålshandel mellan gårdar bör man ha som mål att ha ett avtal som är vettigt för båda parterna. Fördelen med handel mellan gårdar är att man slipper betala förmedlingsprovision och att partiet går direkt till användaren. Om frakten kan överenskommas separat.

Vid handel mellan gårdarna kan man använda samma typ av avtal som används av spannmålsbranschens företag, men som modifieras enligt egna behov. Ett skriftligt avtal är alltid tryggt att ha, oavsett om affärspartnerna känner varandra eller har gjort affärer med varandra tidigare. Vid handel mellan gårdarna utgår man från att avtalet är bindande. Det är till fördel för både säljaren och köparen att på förhand komma överens om detaljerna i avtalet och skriva in dem i kontraktet. Av ett detaljerat handelskontrakt framgår exempelvis spannmålspartiets storlek, kvalitet, enhetspris, leveranstidpunkt, betalningstidtabell samt datum och parternas underskrifter.

Om man vill ha fram andra uppgifter om varan än dem som kan mätas med gårdarnas egna instrument är det skäl att anlita ett laboratorium som bägge parterna godkänner. Bland annat Livsmedelsverket och andra kommersiella spannmålslaboratorier står till tjänst med analystjänster.

Anvisningar om spannmålshandel mellan gårdarna och avtalsmodeller som kan användas vid handeln hittas på Farmarin pörssi (www.farmarinporssi.fi). Anvisningarna innehåller rekommendationer för bestämning av spannmålens mängd och kvalitet, prissättningsgrunder och priskorrigeringar, t.ex. på basis av varans kvalitet. Det lönar sig att använda anvisningar och kontraktsmodeller som tagits fram av experter eller åtminstone be en utomstående ge sitt omdöme som saken. För att underlätta handeln mellan gårdar har man också tagit fram en prisräknare som mäter spannmålspartiets fodervärde. Räknaren finns på adressen (www.proagria.fi/viljanhintalaskuri).