4. Marknadsfluktuationer

Efterfrågan på maltkorn i världen och i Finland påverkas av marknadsläget för malt som i praktiken bestäms av ölkonsumtionen och förändringar i den. Öl är en allmänt känd dryck i världen och de senaste åren har efterfrågan på öl ökat speciellt i Sydostasien och Sydamerika. Däremot har ölkonsumtionen i Västeuropa upphört att öka under de senaste åren.

Trots att malt- och maltkornsmarknaderna kan anses relativt små och specialiserade jämfört med spannmålens övriga användningsändamål kan de årliga prisförändringarna vara stora. Det beror delvis på att världsmarknadsläget för spannmål allmänt återspeglas på kornets prisutveckling och vidare på intresset att så korn dvs. i sista hand på utbudet.

Jordbrukarnas intresse att odla maltkornssorter påverkas av förhållandet mellan marknadspriset och produktionskostnaderna samt hur stort det är jämfört med annan spannmål. Prisskillnaden mellan malt- och foderkorn (premie) bestämmer i stor utsträckning vilkendera man är villig att odl.

I en situation med stort utbud av maltkorn och överproduktion på den internationella maltmarknaden kan prisskillnaden jämfört med foderkorn vara endast några euro per ton. Obalansen mellan efterfrågan och utbud kan vara så stor att inte ens allmänt stigande priser på den internationella spannmålsmarknaden förstärker maltkornspriset.

I en motsatt situation där det inte finns tillräckligt med maltkorn av hög kvalitet på marknaden och efterfrågan är stor, kan prisskillnaden öka med tiotals euro. Ifall odlingen av maltkorn misslyckas, dvs. mängd och kvalitet inte är tillräcklig för att tillgodose efterfrågan i vissa huvudproduktionsområden, har det en förstärkande effekt på marknadspriserna.