4. Markkinat

Mallasohran kysyntään maailmalla ja meillä vaikuttaa maltaan markkinatilanne, joka käytännössä määräytyy oluen kulutuksesta ja sen muutoksista. Olut on tunnettu juoma laajalti maailmalla ja viime vuosina sen kysyntä on kasvanut etenkin Kaakkois-Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Sen sijaan Länsi-Euroopassa oluen kulutuksen kasvu on viime vuosina tasaantunut.

Vaikka mallas- ja mallasohramarkkinoita voidaan pitää suhteellisen pieninä ja erikoistuneina verrattuna viljojen muihin käyttökohteisiin, voivat vuosittaiset hintamuutokset olla suuria. Tämä johtuu osittain siitä, että viljojen markkinatilanne maailmalla heijastuu yleisesti ohran hintakehitykseen ja edelleen sen kylvöhalukkuuteen eli viime kädessä tarjontaan.

Mallasohralajikkeiden viljelyhalukkuuteen vaikuttaa niiden markkinahinnan ja tuotantokustannusten välinen suhde ja kuinka suuri se on verrattuna muihin viljoihin. Mallas- ja rehuohran välinen hintaero (preemio) määrittelee paljolti näiden keskinäistä viljelyhalukkuutta.

Tilanteessa, jossa mallasohran tarjonta on suurta ja kansainvälisillä mallasmarkkinoilla on ylituotantoa, hintaero rehuohraan voi olla vain muutamia euroja tonnilta. Kysynnän ja tarjonnan epätasapaino voi olla niin suuri, että edes tilanne, jossa kansainvälisten viljamarkkinoiden hinnat ovat yleisesti noususuunnassa, ei tuo vahvistusta mallasohran hintaan.

Päinvastaisessa tilanteessa, jossa markkinoilla ei ole riittävästi laadukasta mallasohraa ja kysyntä on runsasta, voi hintaero kasvaa kymmenillä euroilla. Mikäli mallasohran tuotanto epäonnistuu eli määrä ja laatu eivät riitä vastaamaan kysyntään joillakin päätuotantoalueella, on sillä markkinahintoja vahvistava vaikutus.