3.2 Tuotanto Suomessa

RUKIIN TUOTANTO SUOMESSA

Viljan viljelyn lähtökohdat Suomessa poikkeavat luonnonolojemme ja maantieteellisen sijaintimme vuoksi olennaisesti muista EU:n jäsenvaltioista. Syysviljojen eli rukiin ja syysvehnän osuus viljelyalasta on muihin EU-maihin verrattuna vielä pieni, mutta syysviljojen suosion on nähty kasvaneen selvästi viime vuosien aikana. Suomessa rukiin viljely on keskittynyt maan eteläosiin. Päätuotantoalueita ovat Lounais-Suomi, Uusimaa ja Kymenlaakso. Suurin yksittäinen tekijä vuosittaisessa kylvöala- ja satovaihtelussa on ilmasto.

Viime vuosina rukiin kokonaiskylvöala on vaihdellut 19 000 ja 38 000 hehtaarin välillä. Luomuhyväksytty tuotantoala on vaihdellut 4 700–5 500 hehtaarin. Ruista on ollut viljelyssä vuosittain 1 800–3 200 tilalla.

Koko maan rukiin keskisato viime vuosina on 3 600 tn/ha. Kokonaistuotanto vaihtelee kylvöalojen ja hehtaarisatojen vaikutuksesta rajusti. Viimeisen viiden vuoden aikana tuotanto on vaihdellut 183 milj. kg ja 64 milj. kg välillä.

Kuva 1 Rukiin tuotanto Suomessa. Lähde: Luke

Ruista käytetään Suomessa elintarvikkeissa noin 80 000–90 000 tonnia vuodessa. Kulutuksen taso on ollut suhteellisen vakaata. Kotimaisen rukiin kysyntä on säilynyt vakaana viime vuosina, mutta käytännössä rukiin tuotanto ei ole yltänyt kattamaan täysin omavaraisuutta. Yksi syy tilanteeseen on, vaihtelevien kylvösäiden ohella, haastava viljelytekniikka.

Kuva 2 Lähde: VYR Viljatasearvio. 2023/24 ennakollinen arvio. 2021/22 vietiin ruista, mikä näkyy kokonaiskäyttöarviossa.