3. Marknaden

I likhet med spannmålsmarknaden reagerar också oljeväxtmarknaden kraftigt på fluktuationer inom utbud och efterfrågan. Marknaden påverkas starkt av hur marknadsårets produktion plus lager som blivit kvar från det föregående marknadsåret möter konsumtionsbehovet innan följande skörd kommer ut på marknaden. På utbudet inverkar bl.a. de årliga odlingsarealerna, hur skörden lyckats och storleken av lager i början av marknadsåret. 

Förutom efterfrågan och utbud av råmaterial (t.ex. sojaböna och raps) påverkas oljeväxternas marknadshändelser också av efterfrågan och utbud av förädlingsprodukter, växtoljor och foderråmaterial. T.ex. under senare år har förbrukningen av växtoljor ökat i och med ökad efterfrågan på biobränsle och den tilltagande köttproduktionen har för sin del ökat efterfrågan på foderprotein.

Av oljeväxterna odlas sojabönan klart mest och därför har sojans efterfrågan och utbud en särskild betydelse för marknaden.

På kort sikt påverkas marknadens efterfrågan och utbud också av andra faktorer, såsom allmänna förväntingarna på prisutvecklingen, huvudvalutornas kursändringar, handelspolitiken och det allmänpolitiska läget i de stora export- och importstaterna. Även den rådande situationen på de övriga råmaterialmarknaderna i relation till den allmänna ekonomiska utvecklingen påverkar läget. Växtoljemarknaden påverkas bl.a. av biobränslebehovet och prisutvecklingen för konkurrerande produkter, såsom mineraloljor.

De största aktörerna på oljeväxtmarknaden är Förenta Staterna, Brasilien, Argentina, Kina och EU.  De största sojaproducenterna och -exportörerna är Förenta Staterna, Brasilien och Argentina. FAO uppskattar att importen till Kina redan nu till sin kvantitet omfattar inemot hälften av hela världens oljeväxtexport. Efter Kina är EU den näststörsta importören av soja. 

Läs mera

  • Vilja- ja öljykasvimarkkinoihin vaikuttavat tekijät 
  • Öljykasvien ja viljojen maailmanmarkkinahintoja