2.2 Skördeårskalendern stöder uppföljningen av marknaden

Det händer hela tiden saker i världen, så spannmåls- och oljeväxtmarknaden behöver ständigt följas med. Skördeperioden framskrider i olika rytm på jordens två halvklot. Till hjälp för att följa upp marknaden har man sammanställt en kalender som åskådliggör vad som för tillfället händer på olika håll i världen, och vilka grödor det lönar sig att följa med.

Figur 5. Skördeårskalendern stöder uppföljningen av marknaden. (Källa: Avena Nordic Grain och USDA)