1. Rukiin viljelyopas

© 2010 Maa- ja metsätalousministeriö – Vilja-alan yhteistyöryhmä

Rukiin viljelyhalukkuus vaihtelee vuosittain melkoisesti. Viljelyhalukkuuteen vaikuttavat mm. viljelyolosuhteet, viljelyn onnistuminen, markkinatilanne ja onnistuminen taloudellisesti.

Onnistuakseen rukiin viljelijä tarvitsee hyvät olosuhteet ja hiukan onneakin. Mutta ennen kaikkea tarvitaan kokemusta ja taitoa viljellä. Tähän rukiin viljelyn huoneentauluun on koottu tiivistetysti olennaisimmat asiat, joilla on vaikutusta lopputulokseen.

Rukiin markkinatilanne vaihtelee vuosittain. Olennaista on kuitenkin ollut kotimaisen rukiin kysyntää pienempi tarjonta. Lähes joka vuosi ruista on tuotu kotimaisen elintarviketeollisuuden tarpeisiin muualta maailmalta. Rukiin viljelyn lisääminen on siis kotimaisen kysynnän tyydyttämiseksi toivottavaa.

Viljely ei kuitenkaan ole houkuttelevaa, jos se ei ole taloudellisesti kannattavaa. Taloudelliseen tulokseen vaikuttavat markkinoilta saatavan hinnan lisäksi myös sadon laatu ja määrä ja näihin asioihin voidaan oikealla viljelytekniikalla vaikuttaa.

Opas on tehty Vilja-alan yhteistyöryhmän toimesta.

Oppaan kirjoittamiseen ovat osallistuneet viljelyn kehittämistyöryhmästä:

Jarkko Arrajoki, Fazer Mylly Oy,
Lasse Jaakkola, Myllyn Paras Oy,
Raimo Kauppila, Yara,
Aulis Lassila,
Petri Lintukangas, Berner Oy,
Arto Markkula, Syngenta Crop Protection A/S,
Hannu Mikkola,
Minna Oravuo, MMM,
Sari Peltonen, ProAgria,
Pirjo Peltonen-Sainio, MTT,
Minna Rännäli, Nordkalk,
Marketta Saastamoinen, Satafood,
Yrjö Salo, MTT,
Juha Salopelto, Hankkija-Maatalous Oy,
Marjo Serenius, Kesko,
Esa Teperi, Boreal,
Päivi Tähtinen, MMM, Jukka Virolainen, MMM
Martti Vuorinen, MTT