1. Odlingsguide för maltkorn

Förord

© Vilja-alan yhteistyöryhmä 2012. Tabeller och texter uppdaterat i april 2014

Odling av maltkorn har långa traditioner i Finland. De senaste åren har det årligen producerats ungefär 200 000 ton maltkorn. Den inhemska maltindustrin använder årligen mer än 100 000 ton maltkorn och man exporterar också maltkorn och malt till världsmarknaden.

Odlingen av maltkorn är kontraktsodling. Kontraktsodling gynnar såväl odlaren som uppköparen av skörden, mälteriet. Odling av maltkorn är målinriktat och krävande och att lyckas med det är summan av många faktorer. Man behöver en bra yrkeskunskap samt gynnsamma tillväxtförhållanden. I den här guiden behandlas odlingstekniken för maltkorn mera ingående. Man har strävat till att betona faktorer som är avgörande för att man skall lyckas med maltkornsodling. Väsentliga faktorer som skall beaktas i odlingen är bl.a. skiftesval, certifierat eller annars omsorgsfullt iståndsatt, betat utsäde av god kvalitet och med stora kärnor, rätt mängd kväve samt behovsenligt växtskydd.

Den här guiden ger också en översikt över maltkornsodlingen och marknaderna i Finland samt övriga delar av världen. Dessutom granskas produktionens lönsamhet också på gårdsnivå. Världsmarknaden för maltkorn och malt varierar årligen bl.a. enligt konsumtionen av öl. Marknadssituationen och maltkornets pris påverkas av utbudet och efterfrågan på korn och malt. Trots att marknadssituationen varierar är förutsättningen för framställning av inhemskt öl och malt att det odlas inhemskt maltkorn.

Den här guiden var skrivit år 2011 i Spannmålsbranchens samarbetsgrup

Författare som medverkat till att skriva denna guide:

Raimo Kauppila, Yara,
Minna Oravuo, Raisioagro,
Karri Kunnas, ETL,
Sari Peltonen, ProAgria,
Jaakko Laurinen, Raisioagro
Max Schulman, MTK

Reino Aikasalo, Boreal,
Marja Jalli, MTT,
Heikki Jalli, MTT,
Reijo Käki, ProAgria,
Hannu Mikkola, Helsingin yliopisto

Marjo Serenius, Rautakesko,
Erja Kotaviita, Raisio,
Timo Huttunen, Viking Malt
Kati Lassi, VYR/MMM
Päivi Tähtinen, VYR/MMM,
Jukka Virolainen, VYR/MMM

Stor tack till alla som har skrivit texter och kommenterat dem!

Bilder i den här guiden: MMM bild-arkiv, Kati Lassi ja Päivi Tähtinen