1. Mallasohran viljelyopas

OPAS MALLASOHRAN VILJELYYN – ALKUSANAT

© Vilja-alan yhteistyöryhmä 2012. Taulukoita ja tekstejä päivitetty huhtikuussa 2014 sekä joulukuussa 2017 ja tammikuussa 2018.

Mallasohran viljelyllä on Suomessa pitkät perinteet. Viime vuosina mallasohraa on tuotettu vuosittain noin 200 000 tonnia. Kotimainen mallastusteollisuus käyttää mallasohraa vuosittain yli 100 000 tonnia ja mallasohraa ja mallasta viedään myös maailmanmarkkinoille.

Mallasohran tuotanto on sopimustuotantoa. Sopimustuotannosta hyötyvät sekä viljelijä että sadon ostaja, mallastaja. Mallasohran viljely on tavoitteellista ja vaativaa ja siinä onnistuminen on monen tekijän summa. Tarvitaan hyvää ammattitaitoa sekä suotuisia kasvuolosuhteita.

Tässä oppaassa käsitellään mallasohran viljelytekniikkaa tarkemmin. Esiin on pyritty nostamaan tekijöitä, jotka ovat avainasemassa mallasohran viljelyn onnistumisessa. Keskeiset, viljelyssä huomioitavat tekijät ovat mm. lohkovalinta, sertifioitu tai muuten huolellisesti kunnostettu, hyvälaatuinen,  suurikokoinen ja peitattu kylvösiemen, typen määrän oikea mitoitus sekä tarpeen mukainen kasvinsuojelu.

Tässä oppaassa luodaan myös katsaus mallasohran tuotantoon ja markkinoihin kotimaassa sekä muualla maailmassa. Lisäksi tarkastellaan tuotannon kannattavuutta myös tilatasolla. Mallasohran ja maltaan maailmanmarkkinat vaihtelevat vuosittain mm. oluen kulutuksesta johtuen. Markkinatilanteeseen ja mallasohran hintaan vaikuttavat ohran ja maltaan tarjonta- ja kysyntätilanne. Vaikka markkinatilanne vaihtelee, on kotimaisen oluen ja maltaan valmistuksen edellytyksenä kotimaisen mallasohran viljely.

Tämä opas on koottu VYR:n viljelyn kehittämistyöryhmässä vuoden 2011 aikana. 

Oppaan kirjoittamiseen ovat osallistuneet viljelyn kehittämistyöryhmästä:
Raimo Kauppila, Yara,
Minna Oravuo, Raisioagro,
Karri Kunnas, ETL,
Sari Peltonen, ProAgria,
Jaakko Laurinen, Raisioagro
Max Schulman, MTK
Reino Aikasalo, Boreal,
Marja Jalli, MTT,
Heikki Jalli, MTT,
Reijo Käki, ProAgria,
Hannu Mikkola, Helsingin yliopisto
Marjo Serenius, Rautakesko,
Erja Kotaviita, Raisio,
Timo Huttunen, Viking Malt
Kati Lassi, VYR/MMM
Päivi Tähtinen, VYR/MMM,
Jukka Virolainen, VYR/MMM,

Suuret kiitokset kaikille oppaan tekstejä kirjoittaneille ja niitä kommentoineille

Oppaan kuvat: MMM kuva-arkisto, Kati Lassi ja Päivi Tähtinen